Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Tack för att du är medlem och bidrar till en attraktiv region!

Handelskammaren har ett lika viktigt som tydligt uppdrag: att främja näringslivet och företräda medlemmarnas intressen. Målet är att vår region ska bli en ännu bättre plats att driva företag på. Till vår hjälp har vi kraften hos alla medlemmar i Västmanlands och Örebro län - ni är helt avgörande för hur väl vi lyckas.

Jenny Emerén

AFFÄRSNYTTA OCH NÄTVERK

På våra mötesplatser kan du knyta kontakter och öka dina affärsmöjligheter, t ex framtidskonferensen UTSIKT (7-8 oktober), Stora Näringslivsdagen i Västerås (1 oktober), medlemsmöten och olika affärsnätverk. Via vår hemsida kan du marknadsföra nyheter och erbjudanden. Mycket ingår i medlemskapet, annat får du till medlemspris.

HELA VÄRLDEN INOM RÄCKHÅLL

Vi tillhör ett stort globalt nätverk med fler än 12 000 handelskammare. Det ger dig nästan obegränsat med kontaktmöjligheter när du vill expandera. Hos oss hittar du också viktiga handelsdokument och exportutbildningar som kan hjälpa ditt företag att spara både tid och pengar. Vi brukar säga att Handelskammaren är världens hemmaplan.

PÅVERKA I VIKTIGA FRÅGOR

Handelskammarens unika position som en oberoende och regionalt baserad medlemsorganisation gör oss till en stark företrädare för näringslivet gentemot myndigheter, politiker och andra beslutsfattare. Och ju fler medlemmar vi är, desto mer kan vi påverka. De viktigaste frågorna just nu är kompetensförsörjning, infrastruktur och internationella affärer.

Kompetensförsörjning
En viktig faktor för tillväxt och investeringsvilja är möjligheten att kunna rekrytera rätt kompetens. Därför arbetar vi aktivt med att skapa bättre matchning mellan era behov och utbudet av kompetens. Vi erbjuder tjänster och stöd för rekrytering via Relocation Service och kompetensnätverk. För att öka kompetensmarknaden på längre sikt ger vi inspirationslektioner i Arbetsmarknadskunskap och driver YH Mälardalen för att stärka yrkeshögskolan.

Infrastruktur
Möjlighet att snabbt och enkelt kunna transportera gods och människor är helt avgörande för näringslivets utveckling. Vårt geografiska läge mitt i Sverige innebär både möjligheter och utmaningar. Handelskammaren är den enda privata organisationen som aktivt arbetar med infrastrukturfrågor i vår region. Vårt arbete har bland annat bidragit till extra investeringar i E20 och vår insats var också avgörande för etableringen av flyglinjen Örebro-Köpenhamn.

Internationella affärer
Vi vill att det ska vara enkelt att nå nya marknader. Handelskammaren legaliserar viktiga handelsdokument och ursprungsintyg, vi utfärdar också ATA-carneter om du till exempel ska ta med varuprover utomlands. Vi ger dessutom dig som är medlem råd och tips för bättre affärer.

PÅ GÅNG 2018

Vi kommer att stärka vår roll som medlemsföretagens företrädare i regionala tillväxtfrågor. Just nu driver vi frågan om ökade investeringar i det viktiga stråket mellan Stockholm och Oslo. Vi vill se både en snabbare och dubbelspårig järnväg, men också en färdigbyggd E18. Vi stärker även upp oss inom Relocation Service för att kunna hjälpa fler arbetsgivare. Flera av er kommer få en kontakt eller ett besök där vi tillsammans ser vilka utmaningar och hinder som vi kan röja undan. Ni ska känna er trygga med att vi bevakar och driver era frågor och bidrar till att ni får de bästa förutsättningarna för att driva er verksamhet.

Under Kontakta oss hittar ni alla oss som arbetar på Handelskammaren och en kort beskrivning om vad vi kan hjälpa till med. Tveka in att höra av er.

Jenny Emerén
VD, Handelskammaren Mälardalen

Bli medlem nu!

Ju fler vi är desto starkare blir vi och kan påverka förutsättningarna för tillväxt och utveckling i våra företag och i regionen.

  • Tillgång till affärsnätverk, mötesplatser, utbildningar och seminarier.
  • Handelsdokument och rådgivning i exportfrågor.
  • Inflytande i viktiga närigslivspolitiska frågor.