Handelskammaren Mälardalen

Kalendarium

Diplomutbildning Västerås: Juridiken vid internationella affärer

Globaliseringen och digitaliseringen gör att världen krymper och att nya affärsmöjligheter och marknader blir tillgängliga. Om ditt företag vill utnyttja dessa möjligheter är det viktigt att du har tillgång till den kunskap och de verktyg som behövs för att dina internationella affärer ska bli legalt säkra och korrekta.

Genom vår utbildning "Juridiken vid internationella affärer" får du de grundläggande juridiska kunskaper som du behöver för att agera i den internationella miljön. Dessa kunskaper har du även stor nytta av i dina affärer på den svenska marknaden.

Utbildningen arrangeras i samarbete med Advokatfirman Lindahl med advokaterna Robert Asplund och Victoria Bromark som huvudkursledare. Både Robert och Victoria har stor erfarenhet av internationella avtal och affärsrelationer.

Moment 1: Att träffa avtal vid internationell handel
Allmänt om hur avtal ingås
Grundläggande om olika rättssystems regler för avtals ingående
Internationella regelverk om avtals ingående
Avtalspreliminärer (Letter of intent m.m.)
Finansierings- och betalningslösningar
Sekretessavtal (NDA)
Tillämplig lag
Hur avgörs tvister?

Moment 2: Internationella köp- och leveransavtal
Allmänt om de köprättsliga regelverken
Lagar och konventioner om internationella köp (särskilt CISG)
Vanliga standardavtal för internationella leveranser (Orgalime och NL)
Särskilda frågor av intresse:
- Ansvar för förseningar
- Felansvaret
- Ansvarsbegränsningar

Moment 3: Internationella distributionsavtal
Översikt kring olika distributionsformer - fördelar och nackdelar
Återförsäljaravtal
Agentavtal
Kommission
Franchise
Konkurrensrättsliga frågor

Moment 4: Licensiering
Allmänt om immateriella rättigheter
Möjligheter och behov av skydd för immateriella rättigheter
Affärsmodeller för kommersialisering av immateriella rättigheter
Internationella licens- och kunskapsöverföringsavtal

För att bli diplomerad krävs deltagande i alla fyra moment, men du kan också välja att delta vid enstaka tillfällen:
2018-02-01 Att träffa avtal vid internationell handel
2018-02-15 Internationella köp- och leveransavtal
2018-03-08 Internationella distributionsavtal
2018-04-16 Licensiering
Priset för deltagande i enstaka moment är 2500 kr exkl. moms för medlem per tillfälle (3000 kr ej medlem).

Mikael Wass

Mikael Wass

  • Marknadskoordinator
  • Internationella affärer, medlemskap och UTSIKT

I samarbete med

Information och anmälan

Tid

Startar den 1 februari 2018

Plats

Handelskammaren Mälardalen Vasagatan 20a, Västerås.

Information

Anmälan till alla fyra momenten: Medlemspris 9000 kr exkl. moms. övriga 11000 kr. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas.

Sista anmälan: Den 25:e januari