Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Hanna Clason från KIT till Stora Näringslivsdagen 2017

Kan vi idag förutspå på vilket sätt varje enskild historia bör berättas i sociala medier och vilken typ av innehåll som bäst lämpar sig att göra jobbet? Finns det något magiskt recept för att skapa det optimala innehållet beroende på våra intentioner, vare sig det är att driva konvertering, öka kännedom eller göra en varumärkesförflyttning? Hur ska vi optimera själva innehållet för att distributionen av det ska bli så kostnadseffektivt som möjligt?

Better storytelling through better insight

För att nå fram i en alltmer krävande medievärld är det idag avgörande för både publicister och marknadsförare att förstå varför en historia fungerar, och inte behöva förlita sig på en magkänsla. KIT har de senaste två åren flyttat fram gränserna för hur vi ska kunna mäta innehåll genom att data-sätta materialet som publiceras och distribueras i sociala kanaler och på så sätt förutspå framgång med högre säkerhet. Hela innehållsprocessen, från idé till distribution, är samlad på innehållsplattformen Story Engine.

Hanna Clason Head of Creative Studio hos KIT går igenom de senaste trenderna och möjligheterna inom marknadsföring på Facebook och ger konkreta tips och råd hur de praktiskt kan implementeras i företagets kommunikationsstrategi.

Faktaruta

Stora Näringslivsdagen är en mötesplats för näringslivet som erbjuder inspiration, kunskap och möjligheter att göra affärer. Evenemanget är årligt återkommande och lyfter fram aktuella näringslivsfrågor, lokala och regionala styrkor samt ger inspiration för fortsatt tillväxt.

Hanna Clason - Head of Creative Studio hos KIT