Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik juli

Omvärldsspaningen för juli månad innehåller bland annat, International Air Transport Association (IATA) vill ha mer digitalisering i flygfraktindustrin, Sträckan Stockholm-Oslo lyfts på europeisk nivå av CPMR, Näringslivet säger nej till höjd lotsavgift och självkörande lastbilar kan minska antalet anställda med miljoner fram till 2030.

Flyg - IATA ryter till: "Flygfraktare kvar i förra århundradet"

International Air Transport Association (IATA) antog vid sitt allmänna årsmöte i juni en resolution för att sätta fart på moderniseringen av flygfraktindustrin.
- Flygfraktprocesserna har fastnat i förra århundradet. För att säkerställa att flygfrakten är redo och kan ta del av den tillväxt i handeln på uppskattningsvis 1 biljon dollar som följer av TFA och förbättrad global ekonomi, behövs en rejäl översyn av industriprocesserna. Och vi har ingen tid att förlora. Våra kunder förväntar sig redan den effektivitet som elektronisk dokumentation ger.

IATA uppmanar flygbolagen att slutföra digitaliseringen av hela leveranskedjan så att information kan delas omedelbart och ta modern datateknik och allmänt accepterade standarder i bruk för att ge kunderna möjlighet att själva övervaka sina försändelser och få varsel i realtid och snabb återkoppling på avvikelser.

Läs hela artikeln i Transportnytt.

 

 Mer om flyg

 

Järnväg - Sträckan Stockholm-Oslo lyfts på europeisk nivå

Uppgradera järnvägen och vägarna mellan Stockholm och Oslo. Den uppmaningen får nu EU från den europeiska tankesmedjan The Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR*.
EU strävar efter ett gränsöverskridande transportnät utan flaskhalsar för att få en effektiv och konkurrenskraftig inre marknad. För att uppnå det har EU etablerat nio prioriterade infrastrukturkorridorer. En av dessa korridorer går från Norge, Sverige och Finland i norr till Italien och Malta i söder. På sin väg passerar den både Oslo, Örebro och Stockholm men det saknas en förbindelse mellan Örebro/Stockholm och Oslo. Det är en av de saker som CPMR vill justera, och beslutade vid ett möte i dag att lägga fram ett förslag om att utvidga infrastrukturkorridorerna.
I förslaget är förbindelsen mellan Stockholm och Oslo en av de sträckor som specifikt pekas ut, och som står högst upp på listan.
Mats Gunnarsson (MP), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad, gläds åt beskedet från CPMR och konstaterar att signalen är viktig.
– Det betyder mycket. Att få med stråket mellan Stockholm och Oslo i en av EU:s infrastrukturkorridorer skulle sätta sträckan på kartan. Det skulle också öka möjligheterna för medfinansiering från EU för infrastruktursatsningar som vi vill göra, säger Mats Gunnarsson.

 

Mer om järnväg
 • Uppdrag till Trafikanalys att utreda hur kunskapen om järnvägstransporter kan förbättras. Regeringen
 • DEBATT - Robert Röder, vd & Otto Nilsson, chef Innovation & Teknik Strukton Rail "Inför en nollvision för järnvägsfel" Dagens Industri
 • DEBATT - HG Wessberg & Catharina Håkansson Bohman, Sverigeförhandlingen "Så blir snabbtåg en motor för tillväxt och innovation" Dagens Samhälle
 • Expertsystem förhindrar isbeläggning på kontaktledningar. Järnvägsnyheter

Sjöfart - Säger nej till höjd lotsavgift

Sjöfartsverket föreslår att lotsavgifterna höjs med fem procent från den 1 januari 2018. Näringslivets Transportråd, Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Skogsindustrierna och SveMin menar i ett gemensamt remissyttrande att Sjöfartsverkets förslag att öka kostnaderna ytterligare skulle försämra konkurrenskraften för svensk industri när andra kostnadshöjningar redan gjorts som till exempel Svaveldirektivet. De menar vidare att detta förslag inte stämmer väl med de politiska ambitionerna om en ökad överflyttning av gods från väg till sjöfart.

Läs hela artikeln i Sjöfartstidningen.

 

Mer om sjöfart
 • DEBATT - Johan Källsson, Peter Andersson, Göran Lidström, Agne Ahlenius, Johan Nordenblad och Johan Svensson: ”Regeringens vinstkrav äventyrar svensk sjöfart” Svt Nyheter
 • Virus nytt slag mot Göteborgs hamn. Dagens industri
 • 160 maritima miljarder per år. Sjöfartstidningen
 • Norge öppnar upp för samarbete. Sjöfartstidningen

Väg - Självkörande lastbilar kan minska antalet anställda med miljoner fram till 2030

Självkörande lastbilar kan lösa problemet med förarbrist i branschen, reducera kostnader och spara på miljön men arbetslösheten som kan komma utav tekniken kan skapa sociala problem. Regeringar och industrin behöver nu börja planera för förändringen. Det här är kärnpunkten i en ny rapport som släpptes av European Automobile Manufacturers Association (ACEA), Internationella transportarbetarförbundet och Internationella vägtransportföreningen (IRU), vägtransportindustrins globala organ. Rapporten säger tydligt att autonoma lastbilar leder till stora uppsägningar. Och om reglerande organ inte börjar samarbeta nu för att förbereda sig för teknikskiftet kan kaos uppstå.

- Automatiserade lastbilar skulle kunna minska efterfrågan på chaufförer med 50-70% i USA och Europa före 2030. Detta skulle betyda att 4,4 miljoner av projekterade 6,4 miljoner chaufförsarbeten skulle bli överflödiga enligt ett scenario som beskrivs i rapporten.
Mer om väg
 • Utreda hur kunskapen om godstransporter med lätta lastbilar kan förbättras. Regeringen
 • Michelins nya däck saknar luft och fälg. NyTeknik
 • EINRIDE: En ny svensk lastbilsaktör. RISE
 • Så förändras framtiden av självkörande bilar. Extrakt

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev om infrastruktur och logistik? Kontakta Thor-Björn Käck:

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Trafikverket en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistik bevakning innehåller bland annat ett urval från Trafikverkets omvärldsspaning och ingår i Handelskammarens infrastruktur- och logistiknyhetsbrev.