Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelskammarens förtjänstmedalj i guld

I samband med Handelskammaren Mälardalens årsstämma på Rosängen i Örebro den 11 maj tilldelades Per Vannesjö förtjänstmedaljen i guld.

Varje år delar Handelskammaren Mälardalen ut en förtjänstmedalj i guld. Den tilldelas som erkänsla för långvarig verksamhet, som givit särskilt fruktbärande resultat, eller för extraordinär insats, som särskilt gagnat regionens näringsliv och Handelskammarens medlemmar.

I år tilldelades medaljen till Per Vannesjö, Amymone AB med motiveringen:

”Medaljens mottagare är en industriell entreprenör och bolagsbyggare av rang. Efter att under lång tid varit verksam inom ABB och suttit i koncernledningen är personen idag huvudägare i tre olika industrikoncerner med över 30 bolag som omsätter ca 4,5 miljarder kronor. Ett unikt kunnande om svensk industri och en förmåga att utveckla bolag som underleverantörer till de stora industrierna är en av framgångsfaktorerna. Långsiktighet har gjort personen till en eftertraktad förvärvare av generationsskiftesbolag där tidigare ägare haft en önskan att deras bolag ska fortsätta att utvecklas i Sverige.  

Årets medaljör har även under lång tid varit engagerad i Handelskammaren Mälardalen, bland annat som ordförande i presidiet, och betytt mycket för näringslivets utveckling i regionen.”   

Jessica Sparr

  • Projektledare
  • Möten & Event