Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Business Pulse med Närkefrakt

Fredrik Öjdemark, VD på Närkefrakt presenterade verksamheten och deras arbete för ett fossilfritt Sverige.

Handelskammaren Mälardalen höll nyligen nätverksträffen Business Pulse hos medlemsföretaget Närkefrakt. Ett logistikföretag i en bransch som står mitt i ett paradigmskifte i och med omställningen till fossilfria transporter, där flertalet aktörer har stor påverkan över hur utvecklingen kommer att gå framåt.

Under träffen fick deltagarna också en rundvandring på Närkefrakts anläggning som nu är mitt i en expansion och utbyggnad. Det var en framgångsrik och inspirerande träff där det var tydligt att det finns ett stort engagemang för miljöfrågor.

Jessica Sparr

  • Projektledare
  • Möten & Event