Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Miljödiplomering och en ny hållbarhetsstandard

Sitter du på idéer som kan hämma den stora klimatpåverkan som pågår i samhället? Är du intresserad av att vara en del i hållbarhetsarbetet i Örebro? Då har du hamnat helt rätt, här listas olika typer av ekonomiskt stöd som du kan söka för att utföra hållbarhetsåtgärder.

Örebro kommun tillhandahåller nu miljödiplomering och en ny, modern hållbarhetsstandard enligt SUSAs Miljöbas. SUSA, Samverkan Utbildningsinformation Skolverket- Arbetsförmedlingen, verkar för att erhålla en hållbar utveckling i offentliga, kommersiella och ideella verksamheter. Om du bestämmer dig för att miljödiplomera ditt företag eller din organisation så erbjuder Örebro kommun såväl vägledning som stöd genom hela processen.

Genom olika stöd och bidrag så är Örebro Region en del av den regionala hållbarhetsutvecklingen. Örebro tror på klimatförbättring och tillväxt i hela landet och tillhandahåller därför all information som behövs för att komma igång med företaget eller organisationens utveckling och främjande av hållbarhet.

Läs mer här för information om stöd/bidrag och insatser i hållbarhetsutveckling!

Paula Byström

  • Projektledare
  • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Faktaruta

Örebros kommun tillhandahåller miljödiplomering och en ny, modern hållbarhetsstandard som innebär att du kan söka ekonomiskt stöd om ditt företag eller din organisation önskar utföra hållbarhetsåtgärder!