Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Jämställdhetsarbete i Örebro län

Hållbarhetsarenan- Örebros gemensamma arena för hållbarhetsfrågor Vi anser att jämställdhetsarbetet är oerhört viktigt och vill därmed lyfta Länsstyrelsen Örebros satsningar mot jämställdhet och hållbarhet. Just nu samordnar de länets arbete mot jämställdhet och regional måluppfyllelse enligt de jämställdhetspolitiska målen. I samband med detta utförs flera satsningar såsom en processutbildning och flera jämställdhetsdialoger.

Processutbildningen är till för chefer och ledare inom Örebro län och kommer att avhandla ämnen som jämställdhetsintegrering och sociala arbetssätt. Utbildningen är en av flera insatser som syftar till att stärka Örebros kompetensförsörjning. Tanken med insatsen är att skapa ett hållbart arbetssätt för jämställdhetsintegrering i länets alla organisationer, vilket ska bidra till en bättre folkhälsa, ett aktivt våldsförebyggande på arbetsplatsen samt en social hållbarhet inom arbetsgruppen. 

Läs mer och gör din intresseanmälan till: Matilda.gustavson@lansstyrelsen.se

Jämställdhetsdialogerna är en del i arbetet med att stärka Örebros jämställdhetspolitiska område. Dialogerna är öppna för dig i Örebro som på ett eller annat sätt arbetar eller berörs av frågor gällande jämställdhet. Det är ett forum som erbjuder kompetenshöjning, nätverkande och erfarenhetsutbyte för samtliga som jobbar inom det jämställdhetspolitiska området. Detta görs med syfte att stärka Örebro läns arbete med jämställdhet för att på så sätt kunna motarbeta mäns våld mot kvinnor.

Första jämställdhetsdialogen äger rum 26 september med temat jämställdhet som våldsförebyggande arbete och garanterar dig ett givande forum med inspiration och verktyg inom det jämställdhetspolitiska området. 

Läs mer och anmäl dig här

Paula Byström

  • Projektledare
  • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Faktaruta

Hållbarhetsarenan är Örebros gemensamma arena för hållbarhetsfrågor!

  • Processutbildningen är utbildningen för chefer och ledare inom Örebro län som  avhandlar ämnen som jämställdhetsintegrering och sociala arbetssätt.
  • Jämställdhetsdialogerna är en del i arbetet med att stärka Örebros jämställdhetspolitiska område. Dialogerna är öppna för dig i Örebro som på ett något sätt arbetar eller berörs av frågor inom jämställdhetsområdet. Missa inte första dialogen som äger rum 26 september. Anmäl dig här