Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik februari

Omvärldsspaningen för februari månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat Regeringens vändning: Stänger inte Bromma, Ostlänken - fokus på regionala nyttor och kostnadsreducering, utredning vill förändra Sjöfartsverket & Volvo leder ellastbilsligan i Europa.

Flyg - Regeringens vändning: Stänger inte Bromma

I en utredning som den tidigare regeringen låg bakom fanns ett förslag om att stänga Bromma flygplats till 2025, långt innan avtalet mellan staten och Stockholms stad löper ut 2038. Det förslaget ser nu inte ut att genomföras.

– Vi ser att Bromma i framtiden kan vara en omställningshub för det gröna flyget, som kommer i väldigt snabb takt. Därför vore det direkt osmart att avveckla Bromma i förtid, säger infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).

Stockholms stad har stora planer för bostäder vid dagens flygplats, och styrande politiker rasar mot regeringens nya besked.
Läs mer i Branschaktuellt.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Ostlänken - fokus på regionala nyttor och kostnadsreducering

Trafikverket har avslutat planeringen av ett hoplänkat system av nya stambanor. Fokus i uppdragen från regeringen handlar om att utveckla järnvägen med fokus på arbetspendling och godstrafik. Ostlänken är utifrån regeringens beslut inte längre del av ett hoplänkat system av nya stambanor. Utifrån den nya förutsättningen kommer Trafikverket att utreda och inarbeta lösningar som optimerar järnvägen med fokus på regionala nyttor. Trafikverket fortsätter med genomförandet av Ostlänken enligt gällande tidplan och utifrån att den nya järnvägen ska öppna för trafik år 2035. I linje med regeringens beslut samt nuvarande nationella plan fortsätter parallellt arbetet med att identifiera och genomföra kostnadsreducerande åtgärder i projektet.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Utredning vill förändra Sjöfartsverket

Sedan förra året har Statskontoret gjort en utredning på uppdrag av regeringen av förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform, vilken nu är klar. En av slutsatserna är att dagens verksamhetsform, där Sjöfartsverket är ett affärsverk som leds och styrs till stora delar som en vanlig förvaltningsmyndighet, ger få fördelar.

Statskontoret skriver bland annat att de ekonomiska målen, som hör till affärsverks­modellen, inte har varit styrande för myndigheten under den senaste tioårsperioden. Sjöfartsverkets verksamhet är även till stor del förordningsstyrd, vilket bland annat innebär att myndigheten har begränsade möjligheter att bedriva affärer och att affärsverksformen bidragit till oklarheter inom myndigheten gällande Sjöfartsverkets roll och uppgift.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Volvo leder ellastbilsligan i Europa

I Europa förra året ökade andelen elektriska tunga lastbilar över 16 ton med 200 procent. Totalt rör sig 1 041 fordon på de europeiska vägarna, och stor del av dem kommer från Volvo som har en marknadsandel på 32 procent i Europa. Volvo började producera elektriska lastbilar 2019 och har sedan dess sålt omkring 4 300 ellastbilar i mer än 38 länder.
Läs mer i Transportnet.

Mer om väg:

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.