Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik januari

Omvärldsspaningen för januari månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat flygindustrin väntas bli lönsam i år, regeringen stoppar utvecklingen av de nya stambanorna och lägger om inriktningen för järnvägsinfrastrukturen, 2022 ett stabilt sjöfartsår enligt Sjöfartsverket & Volvo slår in på självkörande väg.

Flyg - Flygindustrin väntas bli lönsam i år

Tillväxten tog fart redan 2022, med ett lyft för passagerartrafiken med 70 procent. Men i fjol var det mest Europa och Nordamerika som ökade. Nu kommer Asien att vara pådrivande, bland annat med draghjälp från de slopade covid-19-restriktionerna i Kina, enligt Avolon.

Under 2020 och 2021 uppgick förlusterna totalt till 180 miljarder dollar för flygindustrin, enligt Avolon. Under 2022 var industrin i närheten av ett nollresultat.
Läs mer i Dagens Näringsliv.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Regeringen stoppar utvecklingen av de nya stambanorna och lägger om inriktningen för järnvägsinfrastrukturen

Det långt framskridna planeringsarbetet för höghastighetsbanan Göteborg-Borås pausas och ska istället omarbetas till ett lågbudgetalternativ. Sträckan Hässleholm-Lund skotas helt. Planeringen för banan Jönköping-Hässleholm avbryts. Ostlänken, Järna-Linköping, stoppas inte men ska utredas för kostnadsreducering, vilket enligt regeringen inte ska påverka trafikstarten. Här har planeringsarbetet kommit så långt att ett stopp inte är realistiskt. Regeringen avser att istället för nya stambanor satsa på järnvägsunderhåll och förbättringar för pendling och godstransporter.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - 2022 ett stabilt sjöfartsår enligt Sjöfartsverket

Stabilitet trots svåra utmaningar och återhämtning kännetecknar sjöfartsåret i Sveriges hamnar 2022, enligt Sjöfartsverkets sammanställning av inkomna farledsdeklarationer.

Trots skenande bränslepriser, hög inflation och krig i Europa står sjöfarten stabilt när det gäller godsleveranser till och från de svenska hamnarna. Passagerartrafiken har återhämtat sig efter nedgången till följd av pandemin. Två hamnar toppar Sjöfartsverkets statistik för sjöfarten 2022.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:
  • Sjöfarten tuffar på trots krig och bränslekris. Dagens Näringsliv
  • Maersk och MSC går skilda vägar. Transportnet
  • Unik bunkring av metanol i Göteborgs hamn. Sjöfartstidningen
  • Förstår samhället vilka enorma mängder fossilfri el som behövs? GP

 

Väg - Volvo slår in på självkörande väg

Volvo Group Venture Capital investerar i kanadensiska techbolaget Waabi Innovation Inc. för att utveckla nästa generations självkörande lastbilar.

– Waabi använder avancerad artificiell intelligens för att testa, bedöma färdigheter och i slutänden, lära en virtuell förare att köra säkert och effektivt i en kommersiell lösning för självkörande lastbilar. Vi är imponerade av vad de har åstadkommit och tror att Volvokoncernen kan tillföra betydande strategiskt värde i utvecklingen av deras verksamhet. Nu utvärderar vi olika sätt att samarbeta, säger Martin Witt, vd för Volvo Group Venture Capital, i ett pressmeddelande.
Läs mer i Transportnet.

Mer om väg:

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.