Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Föreläsningsserie tema upphandling

Välkommen till en föreläsningsserie om klimatkrav vid upphandling och inköp. Serien består av både fysisk träff och webbinarium och fokus är på hur upphandling och inköp kan ske för att minska klimatpåverkan.

Denna utbildningsserie kommer att bestå av tre tillfällen med olika tema. Du är välkommen
att delta på samtliga eller de du finner av intresse.

Utbildningstillfällen

Så upphandlar ni fossilfria fordon, transporttjänster och entreprenader.

Föredragshållare: Ulf Troeng, Biodriv Öst
Plats: Conventum lokal Handskmakaren, Drottninggatan 42 Örebro.
Tid: 9 nov, 13.00 – 15.30.
Möjlighet till digitalt deltagande finns. Meddela i din anmälan om du önskar delta digitalt.

Strategier för att jobba med klimatkrav vid nybyggnation.

Föredragshållare: Karin Lindblad, Sweco
Plats: Digitalt
Tid: 16 nov, 13.00 – 16.00

Hur kan de offentliga måltiderna bidra till regionens klimatmål - vilka klimatåtgärder har stor klimatnytta och hur kan man följa upp?

Föredragshållare: Britta Florén, Hållbar konsumtion och produktion, RISE
Plats: Digitalt
Tid: 24 nov, 14.00 – 16.00

Anmälan
Anmälan skickas till linda.svensson@regionorebrolan.se.

Kontaktpersoner

Magnus Östlund
Länsstyrelsen i Örebro län
magnus.ostlund@lansstyrelsen.se
073-037 13 68

Linda Svensson
Region Örebro län
linda.svensson@regionorebrolan.se
019- 602 63 10