Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Ny period för investeringsstöd från Klimatklivet

Framtidssäkra din verksamhet med en klimatinvestering. Ny ansökningsomgång av Klimatklivet den 3-18 maj.

Vad kan du få stöd för?

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, regioner, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi. Åtgärden ska genomföras senast våren 2026.

Investeringsstöd från Klimatklivet

Ansökningsomgångar under 2022

Klimatklivet håller öppet för ansökningar fyra perioder under 2022. Tredje ansökningsperiod är 23 augusti  till och med 8 september.

E-tjänsten stänger kl 16.30 den sista ansökningsdagen.