Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik augusti

Omvärldsspaningen för augusti månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat efterfrågan på flygfrakt minskar – läget är värst i Europa, SJ startar lokförarutbildning med utbildningslön, Sjöfartsverket: Kostsamt och tidskrävande att utbilda nya lotsar & Bygger 139 laddstationer för tung trafik i Sverige.

Flyg - Efterfrågan på flygfrakt minskar – läget är värst i Europa

Den internationella flygorganisationen IATA har precis publicerat de senaste siffrorna för de globala flygfraktmarknaderna. Siffrorna handlar om juni månad där det totalt sett redovisas en minskning av efterfrågan jämfört med samma månad förra året. Minskningen på 6,4 procent är mätt i lasttonkilometer (CTK), och är – trots minskningen – bättre än de tidigare siffrorna för maj månad som var en 8,3 procentig minskning.
Läs mer i Transportnet.

Mer om flyg:

 

Järnväg - SJ startar lokförarutbildning med utbildningslön

Efterfrågan på tågresor ökar starkt och i dag utbildas inte tillräckligt många lokförare via Yrkeshögskolorna. SJ startar därför lokförarutbildning i egen regi där studenterna erbjuds utbildningslön under utbildningen.

Senast under januari 2023 kommer utbildningarna att starta och utbildningstiden är 44 veckor. Utbildningen genomförs i tågdepån i Hagalund, Solna. Efter examination kommer SJ att erbjuda tjänster framför allt i Stockholm, Hagalund och Västerås.
Läs mer i Järnvägsnyheter.

Mer om järnväg:
  • SJ köper baskiska snabbtåg. Infrastrukturnyheter
  • Hårt tryck på Vy Tåg under sommaren. Järnvägsnyheter
  • DEBATT: ”Magnettågets landbroar är mycket bättre än höghastighetstågets”. Rune Wigblad & Mattias Svederberg, Den Skandinaviske Magnettogs Gruppe. NyTeknik
  • Spanien inför gratis tågresor. Järnvägsnyheter

 

Sjöfart - Sjöfartsverket: Kostsamt och tidskrävande att utbilda nya lotsar

Sjöfartsverket har fått kritik över bristen på lotsar, samtidigt som trafiken i Mälaren ökat markant det senaste året. Nu svarar Sjöfartsverket att utbildningen av nya lotsar tar mycket tid och är kostsamt.

"När en person inte lyckas med utbildningen hamnar vi dessutom sex månader back", säger Andreas Arvidsson, affärsområdeschef på Sjöfartsverket för lotsningen.
Läs mer i Sveriges Radio.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Bygger 139 laddstationer för tung trafik i Sverige

Transportbranschen får praktiska förutsättningar att gå över till elektrifierade transporter. Över 100 laddstationer för tung trafik ska stå färdiga hösten 2023.

– Det som sker nu är ett systemskifte – och där kommer Mälarenergi, Jönköping Energi och Öresundskraft att spela en avgörande roll. Det har sagts tidigare: Utan en fungerande laddinfrastruktur kan inte transportbranschen ställa om till mer hållbara transporter. Men nu kommer förändringen och den kommer fort, säger Niklas Gunnar, vd för Mälarenergi.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om väg:
  • Scania: "Vi accepterar företagsboten". Transportnet
  • Regeringen tillåter längre lastbilar på vägarna. Transport & Logistik
  • Elchock i södra Sverige: Lika dyrt ladda elbil som att tanka. CarUp
  • OKQ8, Skellefteå Kraft och Volvo satsar på elektrifiering av tunga vägtransporter. Infrastrukturnyheter

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.