Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik juli

Omvärldsspaningen för juli månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat detta vet vi om SAS-avtalet, miljardstöd från EU, de bygger nytt pråmfartyg för trafik i Stockholm & priset på elbilar upp 55 procent.

Flyg - Detta vet vi om SAS-avtalet

15 dagars strejk senare lyckades parterna, SAS och pilotföreningarna landa i en överenskommelse. Men vad innehåller egentligen avtalet?

Avtalet mellan SAS och pilotföreningarna innebär att det råder fredsplikt och att piloterna inte får strejka under de avtalade fem och ett halvt åren. Skulle piloterna trots detta gå ut i strejk igen hävs avtalet. Under coronapandemin varslades 560 SAS-piloter. I ett pressmeddelande från SAS den 19 juli ska de nu återanställa 450 piloter med “gradvis upptrappning fram till 2024”. Enligt SAS presschef Karin Nyman hade runt 120 piloter som tidigare varslats redan återanställts innan avtalet bestämdes.

“Vi är glada att våra uppsagda kollegor garanteras sina jobb tillbaka, i enlighet med den avtalade återanställningsrätten” skriver den svenska pilotföreningen i sitt pressmeddelande samma dag.
Läs mer i SVT.

Mer om flyg:

 

Järnväg - Miljardstöd från EU

Trafikverket får 110 miljoner euro, motsvarande 1 175 miljoner svenska kronor, av EU-fonden för ett sammanlänkat Europa. 65 miljoner euro går till Västlänken och 45 miljoner euro till fordonsutrustning för ERTMS.
Läs mer i Järnvägar.nu.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - De bygger nytt pråmfartyg för trafik i Stockholm

Avatar Logistics och Sand & Grus AB Jehander planerar för ett nytt eldrivet pråmfartyg för transporter av sand och grus i Stockholmsregionen. Det nya pråmfartyget beräknas kunna levereras i mitten av 2024.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Priset på elbilar upp 55 procent

Priset på elbilar steg med 55 procent under första halvåret 2022. En elbil kostar nu 528 000 kronor i medianpris. Motsvarande pris för en bensinbil är 190 000 kronor. Priserna på begagnade elbilar fortsätter att slå nya rekord och bara senaste månaden har elbilar ökat 4,4 procent i medianpris.
Läs mer i Transport & Logistik.

Mer om väg:

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.