Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Uppdrag om Oslo-Stockholm när regeringen presenterade nationell plan

Den 13 juni presenterade regeringen den slutgiltiga nationella transportinfrastrukturplanen för 2022-2033.

I planen fastslår ministern att Trafikverket ska utreda förutsättningarna för hur Oslo-Stockholm kan utvecklas. Infrastrukturministern nämnde även under pressträffen att finansieringsförutsättningarna ska undersökas när sträckan utreds.

- Det är positivt att uppdraget om att ett gemensamt utredningsarbete nu finns. Det har vi, såväl som norska och svenska myndigheter väntat på. Det är också viktigt att ministern trycker på att man vill utreda finansiering av förbindelsen. Våra utredningar visar att det är möjligt att finansiera en ny bana över gränsen med biljettintäkter som skapas när över en miljon flygresenärer väljer tåget i stället, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55.

Så sent som i december 2020 rekommenderade Jernbanedirektoratet den norska regeringen att påbörja en fördjupad utredning av en ny gränsöverskridande förbindelse mellan länderna. Efter det har ett majoritetsbeslut i norska Stortinget om att påbörja en möjlighetsstudie tagits och ett nytt regeringsuppdrag har därefter lagts efter regeringsskiftet i Norge om att påbörja arbetet tillsammans med Sverige.

- Det är tydligt att man från norsk sida signalerar en stor vilja till ett gemensamt arbete. Med det besked som ministern ger idag, kan det arbetet intensifieras, säger Jonas Karlsson.

Viktiga satsningar på befintliga spår saknas

I beslutet finns inga stora satsningar på Mälarbanan eller Värmlandsbanan med. Satsningar på dessa banor var en klar förhoppning för en rad aktörer i stråket.

- Dagens sträckor med enkelspår skapar störningar i trafiken som påverkar tusentals pendlare varje dag. Om kapacitetsproblemen inte åtgärdas riskerar detta på sikt att bli flaskhalsarna i systemet, säger Jonas Karlsson.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Om nationella transportinfrastrukturplanen 2022-2033

Sammantaget omfattar planen 881 miljarder kronor. Den ekonomiska ramen omfattar 799 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 82 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansiering. De 799 miljarderna fördelas på följande sätt:

  • 165 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga järnvägar,
  • 197 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar och
  • 437 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet.