Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Hjulstabron byggs om men Mälarbanan saknas

Idag presenterade regeringen den slutgiltiga nationella transportinfrastrukturplanen för 2022-2033. En nyhet är att det blir en ny- eller ombyggnad av Hjulstabron över Mälaren.

Det är en efterlängtad investering som innebär att tidigare satsningar på Mälarsjöfarten kommer att kunna nyttjas fullt ut och underlätta för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Ett annat välkommet besked är att utbyggnad av dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön, som är ett viktigt godsstråk i Bergslagen, ligger kvar i planen trots att bland annat Stockholms Handelskammare velat se en omfördelning av medlen.

- Det är ett stort värde i att man bygger klart planerade stråk och inte snuttifierar genom att flytta delar av sträckan på framtiden, säger Jenny Emerén som är VD på Handelskammaren Mälardalen.

Bland övriga namngivna regionala satsningar i planen finns en ombyggnad av Frövi bangård. Däremot finns inga stora satsningar på Mälarbanan trots att delar av sträckan med enkelspår skapar störningar i trafiken, inte minst för det stora antalet pendlare.

- Det är djupt beklagligt att Sverige inte har råd med dubbelspår på en så pass viktig sträcka som Mälarbanan. Infrastrukturministern säger att nu ska fler kunna ta tåget till jobbet men det verkar inte gälla Mälardalen, säger Jenny Emerén

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Om nationella transportinfrastrukturplanen 2022-2033

Sammantaget omfattar planen 881 miljarder kronor. Den ekonomiska ramen omfattar 799 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 82 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansiering. De 799 miljarderna fördelas på följande sätt:

  • 165 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga järnvägar,
  • 197 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar och
  • 437 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet.