Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Örebro prisar klimatsmarta energilösningar och närodlade ekologiska spannmålsprodukter

Örebro kommun delar varje år ut två miljöpris. Ett går till en person eller verksamhet inom den kommunala organisationen, det andra går till en person, organisation eller företag i Örebro kommun. Syftet med miljöpriset är att lyfta fram goda förebilder som kan inspirera andra och ge ökad uppmärksamhet för miljöfrågorna.

Örebro kommun har delat ut sitt interna och externa miljöpris för 2021. Det externa miljöpriset gick till Råberga Ekoprodukter/Kullens kvarn för deras arbete med att förädla och utveckla ekologiska närodlade spannmålsprodukter från Närkeslätten. Priset delades ut på Promotionmorgon.

Ur motiveringen: "Råberga Ekoprodukter/Kullens kvarn är Örebroföretaget som genom traditionell och hantverksmässig förädling och modern marknadsföring skapar en efterfrågan på ekologiska spannmålsprodukter från Närkeslätten, där konsumenten kan spåra sitt mjöl från jord till bakbord. Med en affärsidé som tar ansvar för en hållbar utveckling och med ett tydligt fokus på naturens ekosystem, biologisk mångfald och kulturmiljö skapas miljövinster i hela produktionskedjan. Råberga Ekoprodukter är med sitt engagemang för miljön och närodlade ekologiska spannmålsprodukter en viktig aktör och en inspirerande ambassadör i arbetet för ett hållbart Örebro."

Årets vinnare av kommunens interna miljöpris är Jonas Tannerstad, chef el och automation på Örebrobostäder AB (ÖBO). Priset tilldelades för ett innovativt och framgångsrikt energieffektiviseringsarbete i omställningen till en klimatsmart stad.

Stort grattis till vinnarna!

Bedömningsgrunder för miljöpriset

  • Om arbetet ger miljövinst.
  • Om arbetet känns framåtsyftande och utvecklingsbart.
  • Nytänkande.
  • Spridningseffekter, det vill säga om det sporrar andra att bli miljöframsynta.