Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelskammarens förtjänstmedalj gick i år till Peter Bronsman, VD och grundare, Kopparbergs Bryggeri

Mottagaren av Handelskammaren Mälardalens förtjänstmedalj 2022 är Peter Bronsman. VD Peter har förvandlat ett i praktiken nedlagt bryggeri till Sveriges näst största svenskägda bryggeri, till Kopparbergs största privata arbetsgivare och skapat ett varumärke vida känt utanför Sveriges gränser.

Handelskammaren Mälardalens förtjänstmedalj i guld utdelas årligen som erkänsla för långvarig verksamhet som givit särskilt fruktbärande resultat, eller för extraordinär insats, som särskilt gagnat regionens näringsliv och Handelskammarens medlemmar. Kopparberg Bryggeris platschef Rickhard Voigt tog emot medaljen i Peter Bronsmans ställe då denne var bortrest.

Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag är ett svenskt bryggeri i Kopparberg. Det grundades 1882 och är Sveriges näst största svenskägda bryggeri, efter Spendrups. Grunden för Kopparbergs Bryggeri var tillverkning av svagdricka.

1994 togs det då konkursmässiga bryggeriet över av bröderna Peter och Dan-Anders Bronsman som tillsammans med bankdirektören Per-Olof Olsson och bryggmästaren Wolfgang Voigt byggde upp bryggeriet från grunden och lanserade ett öl i oktober 1994. Året därpå drabbades bryggeriet av en omfattande brand i källardelen. Man började efter återuppbyggnaden att tillverka en söt cider, vilket visade sig vara ett lyckokast.

Årets medaljör offentliggjordes i samband med Handelskammaren Mälardalens årsmöte den 19 maj.

Medaljkommitténs motivering:

Med en stor portion mod och kreativitet har mottagaren av Handelskammaren Mälardalens förtjänstmedalj förvandlat ett i praktiken nedlagt bryggeri till Sveriges näst största svenskägda bryggeri, till Kopparbergs största privata arbetsgivare och skapat ett varumärke vida känt utanför Sveriges gränser. Sedan övertagandet 1994 har stora investeringar skett i produktion, logistik och lokaler vilket till stor del även gynnat andra entreprenörer i närområdet. Det har också som ett steg i miljöarbetet byggts en ny energicentral där målet är att minska både energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Idag är anläggningen i Kopparberg en toppmodern produktions-anläggning där både öl, cider och läsk produceras. Att man också fått de konservativa engelsmännen att gilla söt cider får ses som något av en bragd.

Årets mottagare av förtjänstmedaljen har ett stort lokalt hjärta och engagemang och senaste satsningen var en pub med bowling centralt i Kopparberg.

Medaljkommittén har utgjorts av Merit Israelsson, Staffan Braw, Olle Ytterberg, Magnus Jonason och Robert Asplund.

Paula Byström

  • Projektledare
  • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Faktaruta

Handelskammaren Mälardalen är en privat näringslivsorganisation som ägs och styrs av medlemsföretagen i Örebro län, Västmanland samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Uppdraget är att företräda och främja regionens företag så de får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt. Viktiga frågor är kompetensförsörjning, infrastruktur, internationell handel och hållbarhet. Handelskammaren Mälardalen grundades 1907 och är en av elva fristående regionala handelskammare i Sverige. I världen finns ca 12 000 Chambers of Commerce.

Handelskammaren Mälardalens förtjänstmedalj i guld utdelas årligen som erkänsla för långvarig verksamhet som givit särskilt fruktbärande resultat, eller för extraordinär insats, som särskilt gagnat regionens näringsliv och Handelskammarens medlemmar.