Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Var finns pengarna för energi och klimatinsatser?

Länsstyrelsernas Energi & Klimatsamordning (LEKS) har tagit fram en sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt.

En grön omställning är nödvändig för Sveriges framtida konkurrenskraft. För att skapa ett fossilfritt och resurseffektivt samhälle behöver vi modernisera vår produktion, vår livsstil, våra investeringar/inköp och våra institutioner.

LEKS arbetar med att lösa problem och skapa möjligheter för näringslivets omställning och öka förståelsen för de företags- och samhällsekonomiska aspekterna av en grön omställning.

Faktaruta

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, är ett samarbete mellan länsstyrelserna för att underlätta och effektivisera det arbetet.