Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Varukoder i Tulltaxan ändras från den 1 januari 2022

Den 1 januari 2022 är det många varukoder som ändras i Tulltaxan (EU-gemensam förteckning över tullsatser, varukoder, import- och exportbestämmelser, växelkurser, varuhandböcker).

Varje år sker en uppdatering i Tulltaxan och vart femte år sker en större ändring. Det är då HS nomenklaturen uppdateras. HS -nomenklaturen, Världstullorganisationens (WCO) system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering av handelsvaror, är det som alla varukoder i Tulltaxan bygger på.

Nu är det även dags att införa HS 2022. Ändringen i HS innebär att den Kombinerade Nomenklaturen (KN) och Taric uppdateras samtidigt. Dessa ändringar i KN berör inte bara varor som ingår i
HS-ändringen utan även andra varor.

Läs mer på tullverket.se.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor