Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Örebro går före i klimatomställningen

Den 1 oktober blev det klart att Örebro blir en av 23 städer som tillsammans kraftsamlar för klimatneutrala och hållbara städer. Städerna får dela på 200 miljoner kronor för att gå före och snabba på klimatomställningen i linje med Agenda 2030 och Parisavtalet.

Närmare fem miljoner kronor kommer att tilldelas Örebro kommun under en projektperiod på tre år som stöd för att skala upp takten och snabba på arbetet i omställningen till en klimatneutral och hållbar stad. Det är innovationsprogrammet Viable Cities som står bakom satsningen med finansiering från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

– Klimatarbetet i Örebro behöver intensifieras och vi ser en potential att utvecklas snabbare genom vårt medverkande i projektet, samtidigt som vi ser en möjlighet att bidra med Örebros styrkor i samarbetet med andra. I kommunen har vi övergripande politiska mål om en klimatneutral kommunkoncern år 2030 och att Örebro som geografisk plats är klimatneutral till år 2045. För att nå dessa mål krävs samarbeten, handlingskraft, innovation och resultatinriktade initiativ, säger Jimmy Nordengren, 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen och ordförande i utskottet för hållbar utveckling.

Under projektperioden ska Örebro kommun bland annat skapa förutsättningar för lokala omställningsbehov i dialog med kommuninvånarna, för minskad klimatpåverkan utifrån ett konsumtionsperspektiv. Att skala upp och fortsätta utveckla smarta energilösningar inom befintliga såväl som nya stadsdelar är liksom klimatsmart mobilitet andra fokusområden. Klimatsmart mobilitet handlar bland annat om att omfördela utrymme från bil till mer hållbara transportmedel som gång, cykel och kollektivtrafik.

– Vi är väldigt glada över att få vara med i projektet för att snabba på vårt arbete för en hållbar samhällsutveckling och det tillsammans med andra städer. Under hösten påbörjas en samskapande process för att tillsammans accelerera klimatomställningen. Projektet ska skapa en plattform för samverkan mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet där vi kommer att få se och lära mycket av varandra, säger Katrin Larsson, hållbarhetschef.

Faktaruta

Städer har en avgörande roll i klimatomställningen. De täcker ca 3 procent av jordytan, men står för ca 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Dessutom växer de snabbt.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter. Detta för att snabba på klimatomställningen och bidra till att begränsa den globala uppvärmning till under 1,5 grader samt bidra till ett gott liv för alla som finns på vår planet. Klimatkontrakt 2030 är ett, årligen reviderat, ömsesidigt avtal mellan respektive stad, fyra statliga myndigheter och Viable Cities.

Städer som är med i projektet Klimatneutrala städer 2030 är: Enköping, Järfälla, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Örebro, Östersund. Dessa städer har tillsammans 40 procent av Sveriges befolkning.