Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Vietnam - nytt ATA-carnetland från 1 maj 2022

Den 22 november 2021 godkändes Vietnam som ny deltagare i garantikedjan för ATA-carneter, och kommer därmed bli ytterligare ett land som det går att använda ATA-carneter till.

De närmaste 6 månaderna kommer först förberedelser och utbildning att ta vid, både för den vietnamesiska tullen samt Vietnams nya NGO (National Guaranteeing Organization), för att från och med den 1 maj 2022 kunna utfärda och hantera carneter fullt ut över sina gränser.

Kontakta Anneke om du har frågor

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor

Faktaruta

ATA-carneten är ett dokument som används när man ska besöka länder utanför EU och behöver ta med sig utrustning som sedan ska tillbaka till Sverige. Med ATA-carnet slipper man betala tull och andra avgifter vid gränspassager, vilket kan innebära betydande kostnadsbesparingar. ATA-carneten utfärdas inför varje resa för den utrustning eller de varor som ska tas med. Carneten ska följa varorna hela tiden, visas upp och stämplas av tullen vid varje gränspassage.