Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Fossilfria transporter viktigt mål för Örebroregionen

De totala utsläppen av växthusgaser i Örebro län är drygt 1,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter, varav inrikestransporter står för en tredjedel.

Örebro läns energi- och klimatråd samlades på Örebro slott för en workshop med fokus på att tillsammans se hur man till 2030 kan minska utsläppen av växthusgaser med 60 procent jämfört med år 2005, öka andelen förnybar energi med 80 procent och öka energieffektiviseringen med 50 procent.

- Genom att ligga i framkant så är vi också globalt konkurrenskraftiga, säger Andreas Svahn (S) regionstyrelsens ordförande, det gäller både näringsliv och offentlig sektor.

Tre temaområden diskuterades. Det var upphandling, energisystemet och transporter. Både företag och offentliga aktörer deltog. När det gäller fossilfria transporter ligger Örebro län under riksgenomsnittet och det är en prioriterad fråga. Några goda exempel lyftes på företag som dels upphandlat transporter med tydliga krav men också med god framförhållning, vilket bidragit till att transportören kan investera i rätt fordon. Förutom fossilfria drivmedel diskuterades digitaliseringen och elektrifieringens möjligheter att bidra till utsläppsminskningar.

Detta var tredje gången som Länsstyrelsen bjöd in till Energi- och klimatrådet. I februari räknar man med att ha tagit fram förslag på aktiviteter att genomföra.

Länsstyrelsen tillsammans med Örebro kommun, Region Örebro län och Handelskammaren Mälardalen står också bakom samverkansplattformen Örebro hållbarhetsarena.