Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Hållbar lunch som gav mersmak

Torsdagen den 18 november var premiären av ÖSK Ungdoms satsning, hållbara luncher. Ett samarbete tillsammans med Handelshögskolan på Örebro Universitetet, Handelskammaren Mälardalen och Region Örebro län.

Gäst och föreläsare på första lunchseminariet var Thomas Göransson, utvecklingsansvarig för hållbarhet inom Villeroy & Boch Sverige. Han pratade om vilka krav som kommer att ställas på byggbranschen kommande år och hur de förbereder sig genom att klimatdeklarera sina produkter.

Till lunchen bjöds näringslivet in för att inspireras av hur ett klokt och praktiskt hållbarhetsarbete kan se ut.

Tillsammans kan vi göra skillnad
Katja Högström, utvecklingsledare på Region Örebro lön, betonar vikten av samarbete över gränserna.
– Inte minst är det viktigt för regionen som helhet att vi är attraktiva för de ungdomar som kommer ut i arbetslivet, att de stannar kvar här och bidrar till den gemensamma utvecklingen. Det är tillsammans som vi kan göra verklig skillnad.

Jenny Emerén, vd på Handelskammaren, anser att deras medlemmar har ett stort behov av inspiration och kompetensutveckling inom hållbarhetsområdet.
– Våra medlemsföretag är framtida arbetsgivare för ungdomarna och de är givetvis intresserade av ett aktivt hållbarhetsarbete för att vara attraktiva, men för många är det också viktigt att bidra till goda förutsättningar för dagens ungdomar där de är idag, säger Jenny Emerén.

Även Örebro universitet ser möjligheter i samarbetet med ÖSK Ungdom. Att luncherna ger universitetet möjlighet att informera om sina utbildningar samt att få ut sina studenter på olika uppdrag.
– Vi har många skäl att samarbeta med regionens näringsliv. Det kan vara möjligheter som examensarbeten, praktikplatser och anställningar efter examen. Vi vill också nå ut med vår nya kunskap om hållbart företagande och lära oss mer genom en bra dialog med näringslivet, säger universitetslektor Tommy Borglund.

Faktaruta

Örebro Hållbarhetsarena är en mötesplats för aktörer inom näringslivet som vill föregå med gott exempel och engagera sig i energi- och klimatfrågor. Genom en gemensam plattform kan vi sprida information och utbyta erfarenheter.

Vi strävar efter att främja hållbar företagsutveckling och medverka till att de regionala och lokala klimat- och energimålen nås. En viktig del är även att bidra till det regionala genomförandet av klimatmålen inom Europa år 2030.