Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Kompetensfrågor lockade Eskilstunaföretagen

Det var stort intresse när Handelskammaren Mälardalen och Eskilstuna kommun bjöd in till träff med företagarnätverket på Kompetensgallerian. På agendan stod kompetensförsörjning och de många möjligheter som finns till både utbildning och samverkan.

Hans Sundström från Påhlmans handelsinstitut gav en föredragning om vikten av att få fler att gå yrkesprogram och berättade om möjligheterna med yrkeshögskolan, men han lyfte också utmaningarna med att planera utbildningar.

- För en yrkeshögskoleutbildning tar det över ett år från ansökan till kursstart. För exempelvis utbildningar inom IT hinner det hända ganska mycket under den tiden, säger Hans Sundström.

Eskilstuna har en bra erfarenhet av att mäkla olika yrkesvuxutbildningar och det var något som Kompetensgallerians verksamhetskoordinator Marica Anderbrink-Toll också lyfte fram. Man passade också på att berätta om samverkan med näringslivet.

Företagarnätverket är en mötesplats för näringslivet i Eskilstuna och anordnas av Handelskammaren Mälardalen tillsammans Eskilstuna kommun 4-6 gånger per år. Det är kostnadsfritt för medlemmar.

Nästa träff kommer att vara hos Mälardalens Högskola som nu blir Universitet. Du kan anmäla ditt intresse för att delta redan nu till: felix@handelskammarenmalardalen.se

Faktaruta

Företagarnätverket är en mötesplats för näringslivet i Eskilstuna och anordnas av Handelskammaren Mälardalen tillsammans Eskilstuna kommun.

Nätverket är kostnadsfritt för medlemmar.