Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Positiv stämning under FNs klimatkonferens COP26

Flera positiva åtaganden har gjorts under COP26. I klimatkonferensen deltar representanter från alla sektorer – politik, näringsliv, akademi och civilsamhälle på plats i Glasgow.

Flera viktiga steg har tagits och många länder har sagt sig beredda att ta fram nya och tuffare planer under nästa år för att sänka koldioxidutsläppen.

Exempelvis har många av de stora kolanvändarna såsom Polen har lovat att ställa om till andra energikällor. Samtidigt har ledare från över 100 länder, som tillsammans representerar 85 procent av världens skogar, lovat att stoppa avskogningen senast år 2030.

En av de tuffaste frågorna har varit de s.k utsläppsrätterna. Parisavtalets Artikel 6 är en förutsättning för att i nästa steg få till ett globalt pris på koldioxid. Det är ett viktigt verktyg för att de som står för utsläppen också ska betala för effekten av dem och därmed ett incitament för att minska utsläppen. Det ligger nu flera kompromissförslag på förhandlingsbordet men några olösta frågor kvarstår, inte minst i förhållande till fördelning av intäkter från utsläppshandelssystem för att finansiera klimatanpassning, överföringar av utsläppskrediter från Kyotoprotokollet och undvikande av dubbelräkning av utsläppsminskningar.

Till FNs sida om COP26

COP26

1995 hölls de första klimatförhandlingarna mellan världens länder (Conference of the Parties, COP). Förhandlingarna har fortsatt med årliga möten, som är ett forum för beslutsfattare att diskutera klimatkrisen på global nivå.

COP26 skulle ha anordnats i Glasgow förra året, men sköts upp på grund av pandemin. I stället öppnades mötet den 31 oktober och ska pågå till den 12 november.

Konferensen kretsar kring två platser: den blå och den gröna zonen. I den blå zonen äger de officiella förhandlingarna rum, medan den gröna zonen är tänkt att fungera som en plattform för allmänhet, forskare och företag för att uppmuntra gräsrotsengagemang i klimatfrågan