Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelskammaren kraftsamlar för att lösa kompetensbristen

För många företag är den största utmaningen just nu att få tag på rätt kompetens. I samverkan med våra medlemsföretag har vi satsat på ett antal åtgärder för att bidra till att minska detta tillväxthinder, både på kort och lång sikt. Senaste tillskottet är Yrkestrainee.

Yrkestrainee är i gott sällskap med YH Mälardalen, Arbetsmarknadskunskap, Besökskraft och Relocation service som alla är satsningar på att stärka företagens kompetensförsörjningsmöjligheter. Det handlar både om att stötta arbetsgivare och verka för att tillgången på efterfrågad kompetens ökar i framtiden.

Stöttning till arbetsgivare

De företag som inte hittar rätt kompetens i Sverige utan rekryterar från utlandet kan få hjälp med allt praktiskt såsom svenskt personnummer, hyra bostad och ansöka om skolplats för barnen.

- Det är viktigt att den som flyttar hit känner sig trygg med att allt runt omkring jobbet löser sig samtidigt som arbetsgivaren kan fokusera på att sätta in den nyanställde i arbetsuppgifterna. Där fyller Relocation Service en viktig funktion, säger Jenny Emerén på Handelskammaren Mälardalen.

En annan konkret stöttning för arbetsgivare är det kompetenshöjande arbetet som bedrivs inom ramen för Besökskraft. Här handlar det om att kompetensutveckla personer inom ett 10-tal av våra större besöksnäringsföretag.

På sikt behövs fler med rätt kompetens i regionen

Att anställa från utlandet och att kompetensutveckla personal är bara delar av ett pussel för att lösa kompetensförsörjningen. På sikt behöver vi utöka det regionala utbudet av rätt kompetens, det vill säga personer med efterfrågad utbildning och erfarenhet. Redan i grundskolan håller därför Handelskammarens kommunikatörer inspirationslektioner i arbetsmarknadskunskap för att informera om hur arbetsmarknaden ser ut och bidra till mer medvetna utbildningsval. En del ungdomar vill tidigt ut i jobb. Därför är vår nya satsning på Yrkestrainee, lärlingsanställningar med lön, viktig och efterfrågad av företagen. Först ut är industrin och besöksnäringen.

En annan bra utbildningsform som är efterfrågad av företagen är yrkeshögskolan. Via samverkansplattformen YH Mälardalen driver Handelskammaren på för att regionen ska få fler YH-utbildningar. Det sker tillsammans med både företag och utbildningsanordnare. Inom YH kan man numera också gå kortare kurser och samtidigt jobba.

- Vi har verkligen lyssnat på våra företag och tagit frågan om kompetensbrist på allvar, avslutar Jenny.