Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Trafikverket föreslår kraftfulla förbättringar på Värmlandsbanan inför nationell plan

Nu har Trafikverket presenterat sina resultat från den fördjupade utredningen om dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan. Målet med utredningen var att ”föreslå åtgärder som bidrar till stärkt konkurrenskraft för järnvägen, en restid på under tre timmar mellan Stockholm-Oslo och stärka attraktiviteten för järnvägen som transportmedel”.

De åtgärder som nu föreslås skulle vara ett kraftfullt bidrag för att klara en restid mellan Oslo och Stockholm på under tre timmar.

- Den här utredningen ger underlag till några av de viktigaste åtgärderna som krävs för att klara restidsmålet på tre timmar. Vi är väldigt nöjda med det helhetsgrepp som Trafikverket arbetat fram och hoppas naturligtvis att många av de åtgärder som krävs också får gehör i nästa nationella plan, säger Jonas Karlsson, VD på Oslo-Sthlm 2.55.

Värmlandsbanan utgör en betydande del av stråket mellan Oslo och Stockholm och är viktig i det nationella, likväl som det internationella, järnvägssystemet. Järnvägen är Sveriges högst trafikerade enkelspåriga bana och lider av framkomlighetsproblem samtidigt som efterfrågan på pendlingsmöjligheter och godstransporter ökar. En omfattande dubbelspårsutbyggnad och kapacitetshöjande åtgärder är därför nödvändigt för att klara de behov som finns både idag och i framtiden – något som Trafikverket nu tagit fram förslag på i sin fördjupade utredning.

- Värmlandsbanan utgör en flaskhals i järnvägssystemet och banans nuvarande utformning hämmar viktig regional och nationell utveckling. Klarar man att genomföra de strategiska dubbelspårsåtgärder som nu föreslås skulle det innebära en enorm skillnad i snabbhet och tillgänglighet. Om staten vill uppnå samhällsnyttiga effekter på kort sikt som gynnar stora delar av landet borde man prioritera de förslag som Trafikverket arbetat fram, säger Jonas Karlsson.

Anslutningspunkter för nya järnvägslänkar berörs i utredningen

Utredningen berör också översiktligt framtida anslutningspunkter till ny järnväg över gränsen mellan Sverige och Norge och till Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn. För att klara det slutgiltiga restidesmålet krävs ny infrastruktur som gör förbindelsen mellan Oslo och Stockholm snabbare och genare än dagens bansträckning. Genom att anlägga en ny järnvägslänk över gränsen mellan Arvika och Oslo och genom att bygga den så kallade Nobelbanan skulle ett modernt och robust järnvägsnät mellan huvudstäderna bli verklighet.

- Vi har visat att en ny järnväg över gränsen och den nya Nobelbanan går att finansiera genom det mycket omfattande resande som en snabbare järnvägsförbindelse skulle generera. Det som behövs är att svenska och norska regeringen gemensamt tittar på förutsättningarna för att få till förbindelsen över gränsen. Det skulle innebära mycket stora vinster för klimat och samhälle till en väldigt låg kostnad för länderna, säger Jonas Karlsson.

 

Oslo-Sthlm 2.55 myNewsDesk

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Om OSIC

Som medlem i Handelskammaren Mälardalen är du med och bidrar till vårt näringspolitiska påverkansarbete, men du kan stötta arbetet med Oslo-Stockholm lite extra genom vårt företagskluster OSIC.