Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Energi- och klimatråd startar

Energi- och klimatrådet i Örebro är igång och har genomfört sin andra träff

Örebro läns energi- och klimatråd bildades våren 2021 och ska bidra till att öka takten i klimatomställningen. I rådet ingår näringslivet, kommuner, universitet och branschorganisationer. Två träffar har genpomförts och en tredje är planerad den 24 november. Rådets arbete utgår från länets energi- och klimatprogram.

Inom rådet lyfts tre fokusområden:

  • Fossilfria transporter
  • Fossilfritt och robust energisystem
  • Klimatneutral produktion och konsumtion.

De tre fokusområden är en spegling av den samlade bilden av Sveriges klimatpolitiska handlingsplan, mål och aktiviteter i länets energi och klimatprogram samt den samlade bilden av de nationella färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft från Fossilfritt Sverige.

Fokusgrupperna kommer att ledas av representanter från regionen, länsstyrelsen eller om möjligt personer från rådsmedlemmarnas organisationer. Syftet är att vara pådrivande, samordnande och ta fram förslag på konkreta satsningar som rådet föreslås ta ställning till. Fokusgrupperna kan också driva rådets beslutade projekt och aktiviteter.

Är du intresserad av att veta mer eller delta hittar du samlad information här

Faktaruta

Rådet bildades våren 2021 och leds gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.