Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

"Vi måste undvika en cementkris"

När Cementas tillstånd för att bryta kalk i Slite löper ut i höst försvinner 75 procent av den svenska cementproduktionen. Det försätter hela Sverige i en mycket besvärlig situation och kan få följdverkningar på många områden.

Sverige står inför en akut cementkris och konsekvenserna riskerar att bli kännbara i hela landet – inte minst då upp till 400 000 jobb nu hotas. Regeringen måste ta situationen på största allvar och agera skyndsamt för att undvika en kris skriver vd:arna för de svenska handelskamrarna i en debattartikel.

- Det får direkta effekter på byggsektorn och jobben, men om vi blir beroende av utländska producenter försvagas dessutom Sveriges möjlighet att som industrination leda och bidra till en nödvändig grön omställning vilken kräver en klimatmässigt bättre produktion av cement, säger Handelskammaren Mälardalens VD Jenny Emerén.

När Mark- och miljööverdomstolen avgjorde Cementas tillståndsärende för några veckor sedan kunde ansökan inte prövas i sak, eftersom den enligt domstolen var alltför bristfällig när det gäller konsekvenserna för grundvattnet. Då fattade domstolen beslut om att avvisa ansökan. Cementa har inte fått någon möjlighet att komplettera sin ansökan och har nu överklagat avvisningsbeslutet till Högsta domstolen. Det nuvarande tillståndet att bryta kalk löper ut den 31 oktober.

- Man kan ifrågasätta om det inte borde vara rimligt att få komplettera en ansökan istället för att den avvisas i sin helhet, men framför allt är tidsaspekten helt orimlig. Det här ställer till det för hela byggsektorn och jag har svårt att förstå varför man skapar en kris när vi precis är på väg ut ur en annan kris och ska omstarta Sverige, säger Jenny Emerén.

Läs debattartikeln i Expressen

Fakta Cementas fabrik i Slite

Antal anställda: ca 230 personer. Fabriken sysselsätter även ett stort antal underentreprenörer och transportörer, totalt runt 430 personer.

Produktion: 7 000 ton/dygn

Typ av cement: anläggningscement för exempelvis brobyggen, bascement som har ett lägre koldioxidavtryck, snabbhårdnande cement som bl a lämpar sig för vintergjutning och multicem för markstabilisering.