Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Hållbarhetsdagen 2021

Lär dig mer om hållbar turism utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Lär dig mer om hållbar turism utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Välkommen till Hållbarhetsdagen 2021.

Program:

08.30 Välkommen till Hållbarhetsdagen.
08.40 Tillväxtverket - Hållbar turism utifrån den nationella strategin.
08.55 Ylva Linder, Hållbarhetschef på Liseberg AB.
09.40 Goda exempel av hållbara företag.
09.50 Kaffe
10.05 Sara Bronner presenterar kartläggning av Hållbar Turism i Örebro län.
10.30 Länet pitchar om kommande insatser till företagen.
10.40 Andreas Sidkvist och Susannan Elfors, Tågsemester/Kadunk presentation av ”från FB-grupp till företag”.
11.10 Panelsamtal – Tågentreprenörer i samtal om trender, möjligheter och paketering för att stärka regionens reseanledningar.
11.30 Prisutdelning Turismpriset.
11.45 Summering av dagen.
12.00 Avslut

 

Om deltagarna

Ylva Linder, Hållbarhetschef Liseberg

Liseberg har som målsättning att bli världsledande inom hållbar parkverksamhet senast under 2025. För att nå dit har nöjesparken satt upp fem hållbarhetsmål och 22 delmål som följs upp varje år. I våras rankades Liseberg som Sveriges mest hållbara varumärke inom rese- och turismbranschen enligt svenska konsumenter.

Från Facebookgrupp till företag 

Tågsemester med sina över 100 000 aktiva medlemmar har mynnat ut till företagen Kadunk som Susanna och Andreas äger och driver, som en del av att inspirera fler till att ta tåget till semestern. Duon drivs av behovet de ser av att boosta tågresandet i Sverige och Europa.

Tillsammans har Andreas Sidkvist och Susannna Elfors nominerats flera gånger för sitt arbete.

Faktaruta

Plats: Online - anslutningslänk kommer innan eventet.

När: 6 oktober 2021 kl 08.30-12.00.

För vem: Företag och föreningar inom besöksnäringen, tjänstepersoner och politiker i Örebro län.