Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik juli

Omvärldsspaningen för juli månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat tyska vätgasplanet ska lyfta 2025, Handelskammaren lyfter järnvägen i Almedalen, utsläppshandeln kommer att påverka sjöfartens transportkostnader och dess konkurrenskraft och hårdare tag ska stoppa fusk med transporter.

Flyg - Tyska vätgasplanet ska lyfta 2025

Ett bränslecellsdrivet passagerarflyg med plats för 40. I Tyskland ska Deutsche Aircraft samt H2Fly få drömmen om vätgasflygplan att lyfta. Bränsleceller och vätgas spås kunna spela en viktig roll i flygindustrin. Detta som ett elektrifieringsalternativ på lite längre flygningar. Ett par som vill göra detta till verklighet är de tyska företagen H2Fly samt Deutsche Aircraft.
Läs mer i NyTeknik.

Mer om flyg:
  • Transportstyrelsen aviserar högre avgifter inom luftfarten. Transport och Logistik
  • Ryanair lämnar Skavsta – Flygplatsen kämpar för att överleva. Flygtorget
  • 7 av 10 planerar semesterresa inom sex månader. Flyg24Nyheter
  • Gotland kan bli först med kommersiellt elflyg. Flygtorget
  • Obligatorisk användning av biobränsle och flygplatsavgifter som baseras på utsläpp. Flyg24Nyheter

 

Järnväg - Handelskammaren lyfter järnvägen i Almedalen

Årets Almedalsvecka hålls helt digitalt. Västra stambanegruppen finns med i det officiella programmet med en serie samtal om transportinfrastruktur i allmänhet och järnväg i synnerhet. Västra stambanegruppen driver hårt på för att flera viktiga förbättringar ska göras utmed sträckan Stockholm – Göteborg inför revideringen av den nationella planen som Trafikverket arbetar fram i höst. Inte minst projekt i Hallsberg och Laxå, som är två av de 15 kommuner som är medlemmar i gruppen.
Läs mer i Handelskammaren Mälardalen.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Utsläppshandeln kommer att påverka sjöfartens transportkostnader och dess konkurrenskraft

Europeiska kommissionen föreslår en utsläppshandel inom sjöfarten som en del av det breda klimatpaketet Fit for 55 som offentliggjordes nyligen. I fråga om de samhällsekonomiska konsekvenserna för medlemsländerna i EU är det av väsentlig betydelse hur utsläppshandeln för sjöfarten och de olika sätten att genomföra utsläppshandeln påverkar den exportens och importens transportkostnader och därigenom priserna på varor och tjänster i respektive medlemsland. Förändringarna i transportkostnaderna påverkar dessutom exportbranschernas internationella konkurrenskraft.
Läs mer i Transport och Logistik.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Hårdare tag ska stoppa fusk med transporter

"Svenska löner och villkor ska gälla på våra vägar och jag vill se hårdare tag mot fusket i branschen", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Bland annat föreslås att det så kallade cabotageundantaget vid kombinerade transporter slopas, vilket innebär att samma regler gäller för alla typer av utländska transporter i Sverige. Kombinerade transporter är när vägtrafik kombineras med järnväg eller sjötrafik. Vidare föreslås böter på 60 000 kronor för transportföretag som inte kan visa dokument på att en utländsk förare som kör cabotage eller kombinationstrafik är utstationerad i Sverige. En utstationerad förare har rätt till svenska löner och villkor under tiden föraren kör här.
Läs mer i Transport och Logistik.

Mer om väg:

 

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.