Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelskammaren lyfter järnvägen i Almedalen

Årets Almedalsvecka hålls helt digitalt. Västra stambanegruppen finns med i det officiella programmet med en serie samtal om transportinfrastruktur i allmänhet och järnväg i synnerhet. Handelskammaren Mälardalen är med.

På måndagen deltar Handelskammaren Mälardalens VD Jenny Emerén i ett seminarium som leds av Thord Andersson, stambanegruppens utvecklingsledare.

Västra stambanegruppen driver hårt på för att flera viktiga förbättringar ska göras utmed sträckan Stockholm – Göteborg inför revideringen av den nationella planen som Trafikverket arbetar fram i höst. Inte minst projekt i Hallsberg och Laxå, som är två av de 15 kommuner som är medlemmar i gruppen.

Det största objektet är två nya dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås.

  • Kapacitetsbristen är utredd sedan årtionden. Nu behöver vi gå från ord till handling. Detta är ingen regional fråga utan en fråga för hela Sverige, menar Jenny Emerén, VD för Handelskammaren Mälardalen.

I Almedalsprogrammen ”Borde gå på räls” får Västra stambanegruppen stöd för just den nationella nyttan av både Handelskammaren Mälardalen och Stockholms handelskammare liksom Göteborgs hamn och Trafikutskottets avgående ordförande Magnus Persson, Örebro.

Denis Bergic (s), Örebro, riksdagsledamot i Trafikutskottet medverkar i två av programmen. Han konstaterar att behoven är större än statens plånbok, trots att riksdagen nyligen fattade beslut om den största infrastrukturbudgeten genom tiderna.

Se samtalet här