Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Fler än 300 har utbildats genom Besökskraft

Handelskammaren Mälardalen leder projekt Besökskraft som innebär en satsning på kompetensutveckling inom besöksnäringen. Under våren har vi genomfört utbildningar i medarbetarskap och ledarskap för 334 individer i Västmanland, Östergötland och Örebro län.

Restriktioner, permitteringar och höga varseltal är några av de utmaningar som besöksnäringen stått inför under pandemin. För att stärka branschens utveckling och attraktionskraft erbjuder projekt Besökskraft företag inom näringen kostnadsfri kompetensutveckling av personal och en chans för individer att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

- Att utveckla sig genom en kris för att komma ut bättre rustad på andra sidan är alltid bäst, men det kan vara tufft för dem som är mest påverkade. Därför är jag både glad och stolt över vårt projekt Besökskraft som hjälper besöksnäringen. Att vi redan ser resultat är fantastiskt, säger Jenny Eméren, VD på Handelskammaren Mälardalen

Utbildningar i ledarskap och medarbetarskap

I mars startade projektet upp de första utbildningsinsatserna för våra sexton deltagande företag. 334 chefer och medarbetare har nu deltagit i våra digitala utbildningar i ledarskap och medarbetarskap. 

– Vi är nöjda med att vi har kunnat genomföra så många utbildningar på kort tid. Det är också glädjande att se när utbildningarna uppskattas. I utvärderingar berättar deltagarna att de tar med sig en ökad känsla av samhörighet, att de bättre ser sin egen roll i verksamheten, att de fått konkreta verktyg för att driva förändringsarbete och att de utvecklats i sin ledarroll, säger Maria Granberg, huvudprojektledare, Handelskammaren Mälardalen.

Digitala kompetensevent

Under våren har vi hunnit med två av våra totalt fyra planerade kunskapshöjande event. Syftet med kompetenseventen är att på olika sätt stärka företagets förmåga till strategisk kompetensförsörjning och för att de ska kunna ta tillvara på den nya kompetensen på bästa sätt. I februari och maj anordnade vi eventen ”Att synliggöra kompetens” och ”Framtidens kompetens”, båda välbesökta och uppskattade. I höst arrangerar vi eventen ”Attraktiv arbetsgivare” och ”Att forma kompetens”. 

Fler utbildningar till hösten

I höst inleds nästa steg med yrkesspecifika spetsutbildningar för att möta våra deltagande företags behov av kompetens framåt. Det handlar bland annat om utbildningar inom specialiserad matlagning, mat och dryck i kombination, service och värdskap, hygien och smittskydd, digital mötesrådgivning och projektledning, köksekonomi och revenue management. 

Utöver de konkreta utbildningsinsatserna och kompetenseventen fortsätter vi även det långsiktiga arbetet framåt med att stärka företagens förmåga till strategisk kompetensförsörjning och samverkan mellan besöksnäring och utbildningssystem. 

- Om någon undrar vad Handelskammaren Mälardalen gör eller varför man ska vara medlem, då tycker jag att det här är ett mycket bra exempel på hur vi tillsammans kan bidra till den regionala tillväxten, säger Jenny Emerén, VD.

De samlade insatserna i projekt Besökskraft ska leda till:
  • En stärkt ställning på arbetsmarknaden för individer inom besöksnäringen​
  • En stärkt förmåga till strategisk kompetensförsörjning hos företagsledare och chefer inom besöksnäringen
  • En stärkt samverkan mellan besöksnäringen och utbildningssystemen
Följande företag medverkar i projektet
  • Västmanland: Färna herrgård, Steam Hotel, Aros Congress Center AB, Aros Congress Center Holding AB, Plaza Hotel, Elite Stadshotellet Västerås, Sala Silvergruva, Orresta Golf & Konferens
  • Örebro län: Conventum, Elite Stadshotellet Örebro, Loka Brunn, Gustavsvik Resort
  • Östergötland: Vadstena Klosterhotel, The Lamp Hotel, Östgöta Kök, Rimforsa Strand

Projekt Besökskraft

Projekt Besökskraft pågår mellan 1 juli 2020 och 31 december 2022 och har tilldelats 12,2 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Följ gärna satsningen på LinkedIn där vi delar nyheter om projektet, berättelser från deltagande företag och inspirerande innehåll från omvärlden.

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Arbetet genomförs på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet.

Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.