Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik april

Omvärldsspaningen för april månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat möjligt för Swedavia att bygga en fjärde bana på Arlanda, Svenska regeringens besked: dags att utreda Oslo-Stockholm, inga satsningar på sjöfart i vårbudgeten & MRF kritiskt till infrastrukturpropositionen.

Flyg - Möjligt för Swedavia att bygga en fjärde bana på Arlanda

Trafikverket har i samverkan med länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län samt med stöd av Swedavia tagit fram en precisering av riksintresset kring en utbyggnad av Arlanda flygplats. Riksintressepreciseringen är ett fördjupat underlag som värnar mark för att en fortsatt utveckling av Arlanda flygplats ska vara möjlig. Utredningens slutsatser som presenterades i förra veckan innebär att det blir möjligt för Swedavia att bygga en fjärde bana samt med en sådan utbyggnad öka trafiken över Väsby.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om flyg:
  • Nederländare blir ny vd för SAS. Dagens Nyheter
  • Regeringen: Bromma flygplats ska läggas ner. Flyg24Nyheter
  • (M): Om vi vinner stoppar vi förtida nedläggning av Bromma. Flygtorget
  • Ministern: Arlandas kapacitet måste stärkas. SvD
  • Ökningen av antalet flygpassagerare under sommaren uteblir. Infrastrukturnyheter

 

Järnväg - Svenska regeringens besked: dags att utreda Oslo-Stockholm

Den 23 april meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att den svenska regeringen vill titta på möjliga vägar framåt för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm tillsammans med den norska regeringen. Ett mycket efterlängtat besked för många i stråket mellan huvudstäderna och ett mycket viktigt steg mot en modern järnvägsförbindelse.

- Nu har vi ett tydligt besked ifrån infrastrukturministrarna i både Sverige och Norge. Det har hela tiden varit avgörande med ett gränsöverskridande engagemang i frågan. Äntligen börjar resan på allvar, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55.
Läs mer i Handelskammaren Mälardalen.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Inga satsningar på sjöfart i vårbudgeten

I regeringens vårbudget saknas satsningar på sjöfarten, trots de politiska ambitionerna om överflyttning. Det konstaterar föreningen Svensk Sjöfart, som efterlyser att anslagen till Sjöfartsverket åtminstone höjs. Föreningen Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström är kritisk till att sjöfarten saknas i regeringens vårändringsbudget, som presenterades under torsdagen.

Vårbudgeten har en omfattning på cirka 45 miljarder kronor och fokuserar på en grön återstart av Sverige och mildring av Covid 19-pandemins återverkningar på ekonomin.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:

 

Väg - MRF kritiskt till infrastrukturpropositionen

Regeringen har nu lagt fram innehållet i infrastrukturpropositionen. Den presenterades som den största ekonomiska ramen någonsin för transportinfrastrukturåtgärder. Visst sker det också en ökning av ramarna under planperioden 2022 - 2033 i jämförelse med föregående period. Men fördelningen av resurser är skev och det finns en stor risk att de inte räcker, givet allt man säger sig vilja genomföra.

– Det är sedan länge känt att fördelningen av resurser för underhåll och investeringar är kraftigt snedfördelat mellan trafikslagen. Vägtrafiken dominerar i det svenska transportsystemet och åtta av tio resor går på väg. Enligt Trafikverket blir kvaliteten på de svenska vägarna samtidigt allt sämre. Ändå väljer regeringen att öka underhållet av järnväg mer än på vägnätet, vilket är mycket märkligt, säger Charlie Magnusson, ansvarig för opinion och samhälle på MRF.
Läs mer i Infrastrukturnyheter.

Mer om väg:

 

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.