Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Norsk-svenskt samarbete milstolpe för snabbare tåg

Äntligen kom beskedet från infrastrukturminister Tomas Eneroth som vi väntat på - att den svenska regeringen vill utreda möjliga vägar framåt för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm tillsammans med den norska regeringen.

Sedan årsskiftet har det kommit flera utspel från den norska regeringen om att man vill se en snabbare förbindelse mellan de två huvudstäderna. Den norska infrastrukturministern Knut Arild Haredie och Stortinget har beslutat att Jernbanedirektoratet ska få i uppdrag att genomföra en möjlighetsstudie för Oslo-Stockholm.

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55, som ägs av regioner och kommuner i stråket på den svenska sidan, har tidigare presenterat kalkyler som visare att förbättringar av befintliga spår och två nya länkar, en på den svenska och en på den norska sidan, vore det fullt möjligt att göra resa med tåg under tre timmar. Det kan jämföras med dagens drygt fem timmar. Projektet inte bara samhällsekonomiskt lönsamt utan även kommersiellt lönsamt.

- Det finns en anledning till att det ibland beskrivs som Skandinaviens mest lönsamma  järnvägsprojekt, och det skulle också bidra till att stärka och ytterligare öka den viktiga handeln med Norge, säger Handelskammaren Mälardalens VD Jenny Emerén.

En utmaning för projektet har varit att fånga Norges intresse då endast en mindre del av järnvägen går på den norska sidan. Eftersom ett gränsöverskridande samarbete är en förutsättning för genomförandet var det norska beskedet ett genombrott.

- Det tog lite tid innan Tomas Eneroth kom med ett tydligt gensvar. Vi har ställt oss frågande till det bland annat via twitter och vi hade precis påbörjat ett brev till infrastrukturministern, men nu ser vi fram emot att ett gemensamt arbete kan starta, säger Jenny Emerén

För ett par år sedan genomförde Handelskammaren Mälardalen tillsammans med Handelskammaren Värmland en studie som visade att 6 av 10 företag såg en direkt affärsnytta av en snabbare tågförbindelse, men också vinster i form av smidigare dagspendling och färre flygresor. En färsk kartläggning av Stockholms Handelskammare slår fast de stora affärsnyttorna.

- Trots att det kan tyckas vara en självklar satsning så ligger det ett jättejobb bakom, framför allt av bolaget Oslo-Sthlm 2.55 som drivit på de offentliga beslutsfattarna. Sedan har vi från Handelskammaren Mälardalen, Handelskammaren Värmland och Stockholms Handelskammare bidragit med näringslivets röst. Resan är långt ifrån klar, men nu har vi i alla fall lämnat perrongen, säger Jenny Emerén.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Om OSIC

Som medlem i Handelskammaren Mälardalen är du med och bidrar till vårt näringspolitiska påverkansarbete, men du kan stötta arbetet med Oslo-Stockholm lite extra genom vårt företagskluster OSIC.