Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Smart klimatinvesteringsstöd

Passa på att sök stöd för klimatåtgärder! Klimatklivets ansökningsperiod är öppen 13-27 april. Under 2021 finns det 2,3 miljarder kronor för fysiska investeringar som ger hög klimatnytta. Företag kan bland annat söka för att fasa ut fossil energi i uppvärmning eller sätta upp en laddstolpe. Kontakta Veronica Sund och Carin Råberger på Länsstyrelsen i Örebro län för mer info och stöttning i ansökningsprocessen!

Klimatklivet håller öppet för ansökningar fyra perioder under 2021:

18-29 januari
13-27 april
24 augusti-9 september
8-18 november


Exempel på åtgärder som redan beviljats

Kontakta

Veronica Sund
Klimatstrateg
E-post till Veronica Sund
Telefon 010-224 84 43

Carin Råberger
Klimatstrateg
E-post till Carin Råberger
Telefon 010-224 84 67

Faktaruta

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning. Det finns också separata stöd för laddstationer.

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera.