Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Nya affärsnätverk 2021!

En möjlighet att utveckla ditt företag

Genom att identifiera gemensamma behov, möjligheter och utmaningar hittar vi tillsammans lösningar och vägar framåt mot tillväxt. Våra affärsnätverk drivs av en processledare från Handelskammaren eller något av våra medlemsföretag.

Nya affärsnätverk 2021

I år har vi tre nya affärsnätverk på gång som vi erbjuder i första hand till våra medlemmar i Handelskammaren Mälardalen.

VD-nätverk

Nätverket blir som ett bollplank där du som vd kan rådfråga om sådant som kan vara svårt att ta upp inom den egna organisationen.

Unga ledare och entreprenörer

Ett ypperligt nätverk för den unga ledaren som vill stärka tryggheten i sin profession, sitt ledarskap men också ta del av andras erfarenheter för att själv bli stärkt som person.

Hållbarhet

Affärsnätverket vänder sig till Dig som ansvarar för hållbarhetsfrågorna i företaget, antingen som chef eller som verksamhetsansvarig.

Knyt nya kontakter

Vi ger dig en fantastisk möjlighet att knyta kontakter – på lokal, regional och global nivå. Vi har över 700 medlemsföretag i regionen och i hela världen finns 12 000 handelskammare, så du kan alltid hitta andra företagare som har samma drivkrafter som du.

Mer information om våra nya nätverk kommer snart.

Oskar Axelsson

  • Affärsområdeschef
  • Affärstjänster

Anna Holmström

  • Affärsområdeschef
  • Marknad & medlemsservice

Petrus Dag

  • Kommunikatör
  • Arbetsmarknadskunskap

Faktaruta

Information
  • Våra affärsnätverk kör igång senare i vår.
  • Om du har frågor eller om du vill preliminärboka ett nätverk, hör av dig till Oskar, Anna eller Petrus. Kontaktinformation hittar du längst ner på sidan.