Träffa likasinnade människor från olika branscher - en perfekt möjlighet för värdefulla erfarenhetsutbyten unga ledare och entreprenörer emellan

Ett ypperligt nätverk för den unga ledaren som vill stärka tryggheten i sin profession, sitt ledarskap men också ta del av andras erfarenheter för att själv bli stärkt som person.
I det slutna nätverket finns även potentialen till nya affärer.

Handelskammaren erbjuder ett nätverk för dig som yngre ledare eller entreprenör som vill utveckla din roll och få nya verktyg. Att vara ung ledare idag ställer stora krav på omvärldsspaning och att skaffa sig rätt förutsättningar i ett snabbt och föränderligt näringsliv. Det här nätverket erbjuder därför både inspiration, personlig ledarutveckling och verktyg för att stärka den egna organisationen eller ditt företag. Dessutom tror vi att möten mellan unga ledare och drivna entreprenörer kan skapa utveckling och även möjligheter till nya och långsiktiga affärsrelationer.

Målgrupp

För dig under 40 år, anställd i en ledarposition eller som en egen driven entreprenör, gärna med personalansvar.

Nätverksledare Johan Bollman

Johan har mångårig egen erfarenhet av företagande, entreprenörskap och att bygga relationer genom nätverksskapande. Han är även en uppskattad föreläsare inom ämnen som ledarskap, kommunikation och personlig utveckling.

Innehåll

Nätverket bygger på dialog mellan deltagarna varför inledande träffen fokuserar på roller och att sätta samman gruppen.  Deltagarna är delaktiga och diskuterar upplägg för kommande träffar tillsammans med nätverksledaren.

 • Vilka utmaningar har ledare och entreprenörer och hur fungerar det i andra branscher? Hur arbetar man med unga chefer och vad finns det för erfarenheter? Deltagarna delar med sig av egna case och utmaningar och jobbar med dessa tillsammans kopplat till olika ämnen.

 • Beroende på ämnen kan inslag av externa föreläsare förekomma som ger ny inspiration och kunskap.

 • Genom två gemensamma event / år ges även möjlighet att möta deltagare i våra andra två nätverk, VD-nätverket samt Hållbarhetsnätverket.

Kontakta mig

Petrus Dag

 • Kommunikatör
 • Arbetsmarknadskunskap
- När du skickat in din intresseanmälan kommer jag att ta kontakt med dig, för att ta reda på mer och sätta ihop ett riktigt bra nätverk.

Intresseanmälan affärsnätverk

  När du genomför intresseanmälan kommer vi att spara information om dig. Informationen som sparas används för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. I ett senare skede kan vi komma att upprätta deltagarförteckningar som kan komma att publiceras. Du kan när som helst begära ut informationen.
 • 6 träffar per år
 • Planerad start i slutet av november
 • Ca 4 timmar inkl. frukost eller lunch.
 • Gemensamma aktiviteter kan förekomma.
 • Nätverket leds av en erfaren nätverksledare.
 • Löpande intag, nya grupper kan startas efter hand.

Pris

9 500 kr per för medlemmar i Handelskammaren.
11 500 kr för övriga.
Priser exkl. moms

Förutom gruppens nätverksträffar ingår också två exklusiva event/år där alla Handelskammaren Mälardalens deltagare i nätverk möts.

Exempel på ämnen som kan tas upp
 • Ledarskap
 • Att leda i förändring
 • Coacha och motivera medarbetare
 • Självledarskap
 • Kommunikation
 • Affärsutveckling
 • Utmaningar från egna verksamheten.