Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Bra möjlighet att få klimatinvesteringsstöd

Något färre ansökningar om investeringsstöd har inkommit till Klimatklivet i år, vilket gör att det finns gott om pengar kvar inför den sista ansökningsomgången som öppnar 8 november.

Om du har en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan så kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet. Nästa ansökningsomgång är 8-18 november.

Vad kan du få stöd för?

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, regioner, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
  • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi. Åtgärden ska genomföras senast våren 2026.

Investeringsstöd från Klimatklivet

Ansökningsomgångar under 2021

Klimatklivet håller öppet för ansökningar fyra perioder under 2021, varav de tre första perioderna är genomförda. Sista ansökningsperioden är
8–18 november

E-tjänsten stänger kl 17.00 den sista ansökningsdagen.

Mer information