Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Nya villkor i handeln med Storbritannien

En dryg månad har gått sedan Storbritannien lämnade EU:s inre marknad. Ett nytt frihandelsavtal styr nu handeln mellan svenska och brittiska företag, men många aktörer har svårt att förstå hur avtalet ska användas.

Kommerskollegium får betydligt fler frågor om villkoren i det här avtalet jämfört med andra frihandelsavtal. En stor del av frågorna handlar om tullar.

– EU och Storbritannien enades ju om tullfrihet i avtalet, och många företag verkar ha tolkat det som att det bara är att fortsätta som förr. Men det finns ett centralt villkor för tullfriheten i avtalet, för att slippa betala tull måste varan leva upp till ursprungsreglerna.

Frågor kring moms, framförallt kopplade till e-handel är också vanliga, liksom frågor om tekniska regler och standarder, särskilt den brittiska produktmärkningen UKCA.

– Här finns många av svaren bara i brittiska regelverk, så vi som svensk myndighet kan inte ge några exakta svar på hur de brittiska reglerna fungerar, särskilt som det brittiska regelverket är helt nytt och gradvis börjar gälla på många områden.

Frihandelsavtalet som nu finns ger dock betydligt bättre förutsättningar för handeln än om det inte funnits något handelsavtal alls mellan parterna.

– Ett frihandelsavtal kan ju inte ersätta den inre marknaden på något sätt, avtalet ska istället ses mer som ett sätt att lindra den hårda brytningen som ett utträde utan avtal hade inneburit. Det här blir som ett mellanting mellan den inre marknaden och ett avtalslöst utträde, säger Christopher Wingård.

Tips till företag

Olika företag har kommit olika långt i sin handel med Storbritannien, men för de som de som fortfarande ligger i uppstartfasen i den nya handelsrelationen har Christopher Wingård fem tips:

  1. Skaffa tillgång till Tullverkets e-tjänster och ansök om Eori-nummer och Rex-nummer.
  2. Ta reda på hur din vara klassificeras, vilken tullnivå som gäller och läs på om ursprungskrav.
  3. Prata med dina leverantörer, med brittiska partners, med din speditör om hur handeln nu ska utföras. Alla i kedjan är ovana med på de nya förutsättningarna så fråga hellre en gång för mycket än inte alls.
  4. Prata med rätt aktör i rätt fråga. Om du handlar med livsmedel är Livsmedelsverket en bra ingång, har du frågor kring produktmärket UKCA är brittiska myndigheter den bästa källan.
  5. Läs på om de nya villkoren som gäller just ditt företag. Det kommer att bli enklare ju mer du lär dig om det nya avtalet. Nu är det dessa villkor som gäller och det är lika bra att sätta sig in i de nya förutsättningarna så snart som möjligt.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor