Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Skarpt läge för utbyggnad Oslo-Stockholm

Efter den norska infrastrukturministerns uttalanden om att börja utreda en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm finns en klar politisk majoritet för att gå vidare med planerna i Norge. Nu är det helt avgörande hur svenska beslutsfattare svarar på det norska initiativet.

Vi vill se att Sverige svarar upp och fattar beslut om snabbare tåg mellan Oslo och Stockholm. Det ligger ett förslag på bordet som backas upp från alla håll. Det är dags för beslut. För vårt näringsliv i Mälardalen skulle snabbare tåg innebära en större marknad och bättre tillgång till kapital, kompetens och arbetskraft. Tänk dig en restid mellan Karlstad och Örebro på cirka 30 minuter eller Karlstad och Västerås på 60 minuter!

För att kunna driva på i frågan har vi startat ett företagskluster – OSIC. På debattsidorna i Vlt och NA hittar ni vårt senaste inlägg Debatt: Sverige måste fatta beslut om snabbare tåg Oslo-Stockholm

Vill du och ditt företag vara med i vårt ”upprop”? Läs mer och anmäl er här.

Faktaruta

Handelskammaren Mälardalen är en privat och oberoende näringslivsorganisation med syfte att främja regional tillväxt. Infrastruktur är en av fyra fokusfrågor.