Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Omvärldsspaning infrastruktur och logistik november

Omvärldsspaningen för november månad innehåller ett brett urval av nyheter. Bland annat debattinlägg: Flygplatserna måste sluta gå på bidrag av Erik Wahlström, Caspian Rehbinder på Timbro, debattinlägg: Beslutet om höghastighetsbanor bygger på heltokiga antaganden av Per Kågeson, fil.dr. i miljösystemanalys., hård kritik mot föreslagna avgiftshöjningar och det blir dyrare med tjänstebil nästa år än vad regeringen sagt.

Flyg - DEBATT: Flygplatserna måste sluta gå på bidrag. Erik Wahlström, Caspian Rehbinder, Timbro

Varje år betalar skattebetalarna hundratals miljoner för bidragspaket till kommunala flygplatser. För att stoppa skatteslöseriet måste subventionerna stoppas och flygplatserna privatiseras.

I dag ägs 26 av Sveriges 39 flygplatser av kommuner och regioner, vilket innebär att de ansvarar för både dess drift och finansiering.
Läs mer i Aftonbladet.

Mer om flyg:

 

Järnväg - DEBATT: ”Beslutet om höghastighetsbanor bygger på heltokiga antaganden”. Per Kågeson, fil.dr. i miljösystemanalys.

Genom elektrifieringen av huvudvägnätet försvinner klimatnyttan av nya stambanor nästan helt. Det finns bättre sätt att använda 200 miljarder kronor för att minska utsläppen än att bygga höghastighetsbanor, skriver Per Kågeson.
Läs mer i NyTeknik.

Mer om järnväg:

 

Sjöfart - Hård kritik mot föreslagna avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har i tidigare uttalanden sagt att de statliga anslagen är för låga för att kunna bedriva verksamheten utan avgiftshöjningar. Myndigheten föreslår en höjning av farledsavgiften med 4 procent för miljöincitamentet. Föreslagen höjning motsvarar 13 gånger den maximalt tillåtna höjningen av farledsavgiften i övrigt som begränsas av konsumentprisindex till 0,3 procent.

Under de senaste fyra åren har Sjöfartsverkets höjningar av farleds- och lotsavgifterna sammanlagt uppgått till mer än 300 miljoner kronor och det finns en utbredd kritik mot hur avgiftssystemet i sin helhet är utformat, vilket enligt Svensk Sjöfart missgynnar de rederier som satsat stort på miljö- och klimatförbättrande åtgärder.
Läs mer i Sjöfartstidningen.

Mer om sjöfart:

 

Väg - Dyrare med tjänstebil nästa år än vad regeringen sagt

Per Bolund (MP) gick tidigare i höst ut med att förmånsvärdet skulle höjas med 25 procent i mitten av nästa år. Av regeringens promemoria framgår nu att de flesta förmånsbilar kommer att få mer än 30 procents höjning. För lyxbilar sänks däremot förmånsvärdet.
Läs mer i Mest Motor.

Mer om väg:

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Omvärldsspaning infrastruktur

Varje månad gör Handelskammaren Mälardalen en omvärldsspaning med nyheter, aktuell forskning, politisk debatt med mera. Handelskammarens Infrastruktur- och logistikbevakning innehåller lokala, nationella och internationella spaningar.