Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Jernbanedirektoratet till norska regeringen: utred Oslo-Stockholm

I slutet av november blev Jernbanedirektoratet klara med utredningen kring befintlig järnvägsförbindelse över gränsen mellan Norge och Sverige. Slutsatserna är tydliga. Jernbanedirektoratet rekommenderar den norska regeringen att börja utreda en ny gränsbana mellan Sverige och Norge. Direktoratet föreslår dessutom att en överenskommelse görs mellan ansvariga myndigheter på båda sidor av gränsen för att påbörja planeringsarbetet. Myndighetens rekommendationer är ett stort steg på vägen för att realisera en snabb och modern järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna.

- Jernbanedirektoratet har efter nästan två års utredningsarbete landat i tre ställningstaganden. Två av dem innebär tydliga steg på vägen mot en modern järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna. Jernbanedirektoratet vill att den norska regeringen påbörja utredningen av en ny järnvägslänk över gränsen och att Jernbanedirektoratet tillsammans med svenska myndigheter kommer överens om att påbörja planeringen. Det här är ett genombrott i projektet Oslo-Stockholm, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55.

Jonas Karlsson

Dessutom föreslår Jernbanedirektoratet den norska regeringen byggnationen av en ny järnväg som förbinder Lillestrøm med Sørumsand. Om förslaget blir verklighet innebär det i praktiken en möjlig första etapp på en ny gränsbana mellan länderna. Rekommendationerna som Jernbanedirektoratet tagit fram har skett inom ramen för arbetet med konseptvalgutredningen (KVU) för Kongsvingerbanan som nu överlämnats till Samferdselsdepartementet.

- Det kommer allt tydligare signaler om intresse från både myndighet och regering i Norge. Nu är det är viktigt att både svenska beslutsfattare och myndigheter är beredda att svara upp på de initiativ som vi ser från norsk sida. Nu finns en unik möjlighet att gemensamt komma framåt i den här frågan, säger Jonas Karlsson.

Oslo-Sthlm 2.55 har tidigare visat att den nya gränsöverskridande förbindelsen är möjlig att finansiera genom särskilda banavgifter utan att belasta statsbudgeterna. Enligt de utredningar som bolaget låtit göra är en mindre höjning av dagens biljettpris tillräcklig för att klara investeringen som krävs för att få till den nya infrastrukturen.

- De förslag som vi jobbat fram visar att svenska och norska staten skulle kunna bygga en ny gränsbana för under 100 kronor per resenär och att den till och med är så lönsamt att det finns privata intressenter som skulle kunna bygga och finansiera den. Nu verkar det som att norska myndigheter på allvar kommer titta närmare på både finansieringslösningar och planeringsförutsättningar för projektet. Det arbetet måste starta i Sverige också, säger Jonas Karlsson.

Nyhet från Oslo-Sthlm 2.55 mynewsdesk.

I dag tar tågresan drygt fem timmar. Därför väljer nästan alla resenärer att ta flyget mellan huvudstäderna. Varje år sker 1,4 miljoner resor mellan Arlanda och Gardermoen - medan bara 200 000 resenärer per år väljer tåget. Med förbättringar av befintliga spår och två nya länkar, en på den svenska och en på den norska sidan, vore det fullt möjligt att göra en betydligt klimatsmartare och billigare resa med tåg på under tre timmar.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Faktaruta

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.