Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Snabbare järnväg Oslo-Stockholm viktigt när Sverige ska omstarta

Omstartskommissionen föreslår att man lägger de nya stambanorna på is och istället satsar på mer samhällsekonomiska infrastrukturprojekt efter Corona.

osic

Stambanorna för höghastighetståg är enormt dyra i förhållande till den samhällsekonomiska avkastningen. När Sverige ska starta om efter Corona krävs snabba insatser och det finns rader av mindre och medelstora objekt inom investeringar och underhåll som är färdigprojekterade och som kan gå igång med kort varsel, enligt professor Lars Hultkrantz. Gränsbanan Arvika-Oslo som är en viktig länk för att nå en restid under tre timmar mellan Oslo och Stockholm pekas ut som en insats som snart borde komma igång förutsatt att den kan finansieras till stor del med banavgifter.

Omstartskommissionen är ett initiativ av Stockholms Handelskammare där man samlat några av landets främsta experter inom olika sakområden som fått i uppdrag att arbeta fram idéer på förnyelse inom en rad strategiskt viktiga områden. Syftet är att bidra med en framgångsrik omstart för Sverige efter Coronakrisen och slutrapporten släpptes den 17 augusti. Utbyggnaden av järnvägen mellan Oslo och Stockholm för att nå en restid under tre timmar har beskrivits som Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt men trots det saknas viktigt principbeslut för att det ska bli verklighet. En som hoppas på att Omstartskommissionens slutsatser kan bidra till att skynda på processen är bolaget Oslo-Sthlm 2.55s VD Jonas Karlsson.

- Kombinationen av att flytta många flygresenärer till tåget till en relativt låg kostnad är det som gör Oslo-Stockholm till Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt. Nu finns en unik möjlighet att få till ett stort och viktigt infrastrukturprojekt som skulle stärka Sveriges och Norges konkurrenskraft och ekonomi. På köpet får man dessutom väldigt stora klimatvinster, säger Jonas Karlsson i ett pressmeddelande.

För Handelskammaren Mälardalens är detta ett steg i rätt riktning och man är precis igång med att lansera ett företagskluster, OSIC Oslo-Stockholm Infracluster, för att utifrån näringslivet driva på beslutsprocessen.

- För vårt näringsliv skulle en snabbare och mer robust förbindelse mellan de två huvudstäderna innebära både en förstorad arbetsmarknadsregion med ökade rekryteringsmöjligheter som affärsmöjligheter. Det är inte bara de som vill till Oslo eller Stockholm som gynnas utan det skulle stärka hela Mälardalen och det inomregionala resandet, säger Handelskammaren Mälardalens VD Jenny Emerén.

Faktaruta

För att korta restiden mellan Oslo och Stockholm till under tre timmar krävs:

  • Förstärkning av befintlig järnväg
  • Dubbelspår där det saknas
  • Två nya delsträckor, varav den s.k Nobelbanan