Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Hallå där, Sofia Larsen som är chef för kommunikation och samverkan vid Örebro universitet!

Vi ser tillväxten och utvecklingen i Örebroregionen som mycket viktig. UTSIKT är en intressant mötesplats där olika aktörer kan mötas för att diskutera fortsatt goda utvecklingsmöjligheter.

Hur samarbetar Örebro universitet med näringslivet?
Ett mål för Örebro universitet är att stärka samverkan med andra samhällsaktörer som näringslivet och offentlig sektor. Det gör vi bland annat genom att aktivt engagera oss lokalt i regionen. Vi vill vara en del av kompetensförsörjningen och samtidigt bidra till social välfärd och en hållbar ekonomisk tillväxt. Detta är något som vi gör genom en bred samverkan med olika aktörer.

Vad tar ni med er till UTSIKT?
En palett av konkreta möjligheter till samverkan med forskare, lärare och studenter på Örebro universitet.

Vad ser du mest fram emot?
Mötet och samtalet med representanter från regionens företag, offentliga näringslivsaktörer och den ideella sektorn kring hur vi tillsammans kan stärka regionen.

Har du något nätverkstips att dela med dig av?
Var nyfiken och lyssna på de personer du träffar. Ibland är det de mest oväntade mötena som de mest intressanta samarbetena.

Vilken känsla hoppas du att du kommer hem med när UTSIKT 2020 är över?
Att vi ytterligare stärkt förutsättningarna för goda samarbeten i regionen.