Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Storbritannien har presenterat en tulltaxa – UK Global Tariff (UKGT)

Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 om inte övergångsperioden förlängs.

Om tulltaxan kommer att användas vid import till Storbritannien från EU beror på hur det går i de pågående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien. Frågan om det kommer att införas tullar då varor importeras till Storbritannien från EU och vice versa diskuteras i dessa förhandlingar.

Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 med vissa undantag:

  • varor från ett utvecklingsland som betalar mindre eller ingen tull eftersom det är en del av det allmänna preferenssystemet (GSP)
  • varor från ett land som har ett frihandelsavtal med Storbritannien
  • varor med en tullnedsättning eller tullsuspension.