Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Miljoner till besöksnäringen!

Handelskammaren Mälardalen genomför en satsning på kompetensutveckling av besöksnäringen tillsammans med Region Västmanland, Region Örebro och Region Östergötland.

Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi. I en unikt snabb process har svenska ESF-rådet därför fördelat 300 miljoner i stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade anställda. Projekten som får del av satsningen finns i hela landet och kommer att hjälpa cirka 25 000 personer, med fokus på besöksnäringen och industrin.

Handelskammaren Mälardalen har tillsammans med Region Västmanland, Region Örebro och Östergötland gått ihop för att lindra covid19-effekterna på den lokala besöksnäringen. Den gemensamma satsningen tilldelas nu 12,2 miljoner under åren 2020-2022.

Projektet som kommer att ledas av Handelskammaren Mälardalen ska hjälpa företag inom den hårt drabbade besöksnäringen att möta den ekonomiska situationen genom att kompetensutveckla sin personal. Projektet beräknas kunna omfatta 600 deltagare och innebär en bred samverkan mellan regioner, branschföreträdare och näringslivet samt de reguljära utbildningssystemen och övriga system som stöttar kompetensutveckling och det livslånga lärandet.

Det känns otroligt bra att kunna stötta våra företag genom att stärka kompetensen inom olika områden. Det är människorna som gör företagen, inte minst inom besöksnäringen, säger Handelskammaren Mälardalens VD Jenny Emerén.

I regionen Östra Mellansverige får fem projekt dela på 33 miljoner kronor.

De här satsningarna är viktiga i krisen och för återuppbyggnaden efter krisen. Vi har prioriterat bland många bra projekt. Med dessa 33 miljoner kronor kommer insatserna att nå över 2000 personer och 140 företag i vårt område, säger Greger Tidlund, ordförande i strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige.

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Arbetet genomförs på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet.

Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.