Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Du är inte ensam! Stöd för industriföretagen i Sörmland

För att hjälpa dig som företagare inom industrin att hantera följdeffekterna av den pågående Coronapandemin erbjuder partnerskapet FriS-Framtidens industri i Sörmland nu stöd och rådgivning till de sörmländska industriföretagen. Verksamheten finansieras av Region Sörmland.

Deltagande partners i arbetet är Almi i Sörmland, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Handelskammaren Mälardalen och Östsvenska Handelskammaren Den akuta utmaningen som industrin i Sörmland och hela Sverige står inför just nu är följdeffekterna av Covid-19 Coronapandemin.

Vi vill vara ett stöd till dig som företagare och den hjälp vi erbjuder är helt kostnadsfri för dig som driver verksamhet inom industrin, oavsett om du representerar ett litet eller större företag.

Detta kan vi bidra med:

 • Bollplank i kristider – hjälp att göra val, se vägar och konsekvenser.
 • Behovsinventering och analys
 • Guidning till rätt organisationer, personer, stöd och åtgärder
 • Coachning av företagsledningar
 • Finansieringsfrågor, som t ex Almis finansiering och nya brygglån i kombination med banker och riskkapital o Internationella frågor

Vi som arbetar inom FriS är:

 • Almi i Sörmland - med sina medarbetare, i form av erfarna rådgivare och sin verktygslåda med bl a finansiering, analys och riskkapital.
 • Niklas Olsson, MITC - med erfarenhet från ledande positioner i tillverkande företag i olika storlekar och faser samt verksamhetsutvecklingsprogram med många företag.
 • Magnus Lindahl, HK Mälardalen/Östsvenska HK - med bl a 15 års erfarenhet av internationell affärsutveckling för stora och små företag i olika delar av världen samt som entreprenör.
 • Bengt Jacobsson, Optify Consulting - med ett arbetsliv på ledande positioner i industriföretag av olika storlek bl a Ekonomi- och fabrikschef på SKF i Katrineholm.

Vi vill bidra med att vara en konstruktiv, lyssnande och praktisk part, som genom erfarenheter, kunskap och nätverk hjälper industrin i Sörmland i dessa utmanande tider.

Välkomna att kontakta någon av oss så sätter vi upp ett möte/samtal.

 • Niklas Olsson, niklas.olsson@mitc.se, Mob:070-323 22 10
 • Bengt Jacobsson, optifyconsulting@outlook.com, Mob: 070-321 34 42
 • Magnus Lindahl, magnus@handelskammarenmalardalen.se, Mob: 070-981 77 23
 • Thomas Orrung, thomas.orrung@almi.se, Mob: 070-609 00 38