Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Stängda gränser drabbar exportföretagen

Som en del av ett globalt nätverk har Handelskammaren Mälardalen en möjlighet att påverka den internationella handeln. I ett brev till ICC har vi lyft fram exportföretagens aktuella utmaningar. Särskilt poängteras vikten av öppna gränser och fungerande transportflöden.

I april samlade Handelskammaren Mälardalen några av Sveriges viktigaste exporterande företag - ABB AB, ABB Power Grids, BillerudKorsnäs, Epiroc, Seco tools, Systemair, Volvo CE, Kopparberg bryggeri och Suzuki Garphyttan - i en briefing om vilka utmaningar de möter när det gäller internationell handel och tullfrågor just nu.

Och budskapet är klart: handeln måste hållas igång om vi ska kunna återställa tillväxten och skydda arbetstillfällen. Om den ekonomiska krisen blir värre så kan det bli omöjligt att stoppa den. Vi måste samordna hjälpinsatserna och hålla gränserna öppna för frakt. Stängda gränser och länder som genomför tillfälliga nödåtgärder utan hänsyn till regelverk skapar störningar i hela värdekedjan.

Det går att påverka krisen inom internationell handel

  • Se till att regeringarna respekterar förordningar. Till exempel "gröna banor", EU-kommissionens riktlinjer för gränshanteringsåtgärder för att skydda hälsan och säkerställa tillgänglighet av varor och viktiga tjänster. Avvikelser skapar massiva trafikstörningar i Europa.
  • Ta bort karantänen som automatiskt åläggs förare som återvänder från internationella resor så minskar bristen på chaufförer.
  • Se till så att företagen enkelt kan få tillgång till den dokumentation som krävs för gränsövergångar mellan olika länder.

 Men det finns också utmaningar som är svåra att påverka

  • Ökade kostnader för frakt rapporteras på grund av brist på transportörer och containrar.
  • Inställda flyg gör att det blir omöjligt att leverera viktiga varor, till exempel reservdelar, snabbt.

Om ICC

Handelskammaren Mälardalen är en del av ICC (International Chambers of Commerce) som är näringslivets världsorganisation med syfte att underlätta internationell affärsverksamhet. ICC har observatörstatus i FNs generalförsamling.